Palveluohjaus vammaisten parissa

Takaisin

(5 op)

Syvennä osaamistasi vammaistyöstä! Tällä opintojaksolla hankit osaamista mm. vammaistyön lainsäädännöstä sekä uskonnollisuudesta ja hengellisyydestä vammaistyössä. Opintojakso kuuluu sosiaali- ja terveysalan koulutusten loppuvaiheen opintoihin.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Kevät 2025
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.1.2025
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua.
Osaamistavoitteet: Opiskelija
– tuntee ja soveltaa keskeistä työtä ohjaavaa ja velvoittavaa lainsäädäntöä
– osaa tehdä palveluohjausta ja suunnitella yksilöllisiin palvelutarpeisiin vastaavia ratkaisuja yhdessä asiakkaan, hänen läheistensä ja moniammatillisen henkilöstön kanssa ja koordinoida palvelukokonaisuutta
– osaa jäsentää itsemääräämisoikeuteen, esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyviä kysymyksiä vammaistyössä
– tietää uskonnollisuuden ja hengellisyyden merkityksen vammaistyössä
– osaa dokumentoida asiakastyötä vammaistyössä.
Lisätietoja: Sisältö
– vammaistyön lainsäädäntö
– palveluohjaus
– itsemääräämisoikeus, esteettömyys, saavuttavuus vammaistyössä
– uskonnollisuus ja hengellisyys vammaistyössä
– asiakastyön dokumentointi vammaistyössäOpintojakso kuuluu sosiaali- ja terveysalan koulutusten loppuvaiheen opintoihin ja se soveltuu sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille sekä moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa toimiville ammattilaisille. Opiskelijalla on hyvä olla sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmiin, käytäntöihin ja yhteistyöverkostoihin liittyvää tietoa ja tuntemusta ennen ao. opintojen suorittamista.

Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.

Palveluohjaus vammaisten parissa on osa Vammaistyö sosiaalialalla -opintokokonaisuutta. Tutustu koko osaamiskokonaisuuteen, mikäli olet kiinnostunut myös vammaistyön moninaisuudesta sekä puhetta tukevista ja korvaavista kommunikaatiomenetelmistä.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 € (oikeus muutoksiin pidätetään)
Täysihoito: Ei täysihoitoa.
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu
Arkistointitunnus: KK20240527123255KO001919