Palveluohjaus vammaisten parissa

Takaisin

(5 op)

​Syvennä osaamistasi vammaistyöstä! Tässä avoimen amk:n opintojaksossa perehdytään mm. vammaistyön lainsäädäntöön ja uskonnollisuuteen ja hengellisyyteen vammaistyössä.

Opintojakso kuuluu sosiaali- ja terveysalan koulutusten loppuvaiheen opintoihin ja se soveltuu sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille sekä moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa toimiville ammattilaisille. Opiskelijalla on hyvä olla sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmiin, käytäntöihin ja yhteistyöverkostoihin liittyvää tietoa ja tuntemusta ennen ao. opintojen suorittamista.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Kevät 2022
Ilmoittautuminen viimeistään: 17.12.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 17.12. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija
– tuntee ja soveltaa keskeistä työtä ohjaavaa ja velvoittavaa lainsäädäntöä
– osaa tehdä palveluohjausta ja suunnitella yksilöllisiin palvelutarpeisiin vastaavia ratkaisuja yhdessä asiakkaan, hänen läheistensä ja moniammatillisen henkilöstön kanssa ja koordinoida palvelukokonaisuutta
– osaa jäsentää itsemääräämisoikeuteen, esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyviä kysymyksiä vammaistyössä
– tietää uskonnollisuuden ja hengellisyyden merkityksen vammaistyössä
– osaa dokumentoida asiakastyötä vammaistyössä
Lisätietoja: ​Ydinsisällöt – vammaistyön lainsäädäntö
– palveluohjaus
– itsemääräämisoikeus, esteettömyys, saavuttavuus vammaistyössä
– uskonnollisuus ja hengellisyys vammaistyössä
– asiakastyön dokumentointi vammaistyössä

Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.

Palveluohjaus vammaisten parissa on osa Vammaistyö sosiaalialalla -opintokokonaisuutta. Tutustu koko osaamiskokonaisuuten, mikäli olet kiinnostunut myös vammaistyön moninaisuudesta sekä puhetta tukevista ja korvaavista kommunikaatiomenetelmistä.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu