Palveluohjaus vanhusten parissa

Takaisin

(5 op)

​Kiinnostu ikääntymisestä! Gerontologinen sosiaalityö kaipaa osaajia. Tällä avoimen amk:n opintojaksolla perehdytään ikääntyvän elämäntilanteeseen liittyvään palvelutarpeeseen ja palveluohjaukseen gerontologisessa sosiaalityössä.

Opintojakso kuuluu sosiaalialan loppuvaiheen opintoihin ja se soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja sosionomeille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat
Aika ja paikka: Syksy 2022
Ilmoittautuminen viimeistään: 16.7.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 16.7. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija
– osaa arvioida ikääntyneen hyvinvointiin, elinoloihin ja elämäntilanteeseen sekä toimintakykyyn liittyvää palvelutarvetta
– osaa tukea kotona asuvaa ikääntynyttä ja ymmärtää hänen erityistarpeitaan
– osaa tehdä palveluohjausta vanhusten parissa
– osaa koordinoida palveluja vanhusten hyvinvoinnin edistämiseksi
– osaa tukea vanhusta hänen oman vakaumuksensa mukaisesti uskonnollisissa ja hengellisissä tarpeissa
– osaa asiakaslähtöisen dokumentoinnin vanhustyössä.
Lisätietoja: ​Ydinsisällöt – palveluntarpeen arviointi sekä hyvinvointiin, elinoloihin, elämäntilanteeseen ja toimintakykyyn liittyvät riskitekijät
– ikääntyneen asumisen ja selviytymisen erityistarpeet
– palveluohjauksen eri muodot
– hyvinvointipalvelujen koordinointi
– vanhuusiän uskonnolliset ja hengelliset tarpeet
– itsemääräämisoikeuden kysymykset, kuten hoitotahdon toteutuminen
– asiakaslähtöinen dokumentointi vanhustyössä

Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.

Palveluohjaus vanhusten parissa on osa Gerontologisen sosiaalityön opintokokonaisuutta. Tutustu koko osaamiskokonaisuuten, mikäli tarvitset opintoja gerontologisen sosiaalityön perusteista ja olet kiinnostunut myös gerontologisen sosiaalityön menetelmistä.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu