Palveluohjaus

Takaisin

(5 op)

Kiinnostu ikääntymisestä! Gerontologinen sosiaalityö kaipaa osaajia. Tällä avoimen amk:n opintojaksolla perehdytään ikääntyvän elämäntilanteeseen liittyvään palvelutarpeeseen ja palveluohjaukseen gerontologisessa sosiaalityössä.Opintojakso kuuluu sosiaalialan loppuvaiheen opintoihin ja se soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja sosionomeille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen.

Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Papit
Aika ja paikka: Syksy 2021
Ilmoittautuminen viimeistään: 16.7.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 16.7. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet: Opiskelija - osaa arvioida ikääntyneen elinoloihin ja elämäntilanteeseen liittyviä palveluntarvetta lisääviä riskitekijöitä - osaa tukea kotona asuvaa ikääntynyttä ja ymmärtää hänen erityistarpeitaan - osaa käyttää palveluohjausta gerontologisessa sosiaalityössä - osaa koordinoida palveluja vanhusten hyvinvoinnin edistämiseksi - osaa tukea vanhusta hänen oman vakaumuksensa mukaisesti uskonnollisissa ja hengellisissä tarpeissa - osaa asiakaslähtöisen dokumentoinnin vanhustyössä
Lisätietoja: Ydinsisällöt- palveluntarpeen arviointi sekä elinoloihin ja elämäntilanteeseen liittyvät riskitekijät - kotona asumisen ja selviytymisen erityistarpeet - palveluohjaus - hyvinvointipalvelujen koordinointi - vanhuusiän uskonnolliset ja hengelliset tarpeet - asiakastyön dokumentointiOpinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.Palveluohjaus on osa Gerontologisen sosiaalityön opintokokonaisuutta. Tutustu koko osaamiskokonaisuuten, mikäli tarvitset opintoja gerontologisen sosiaalityön perusteista ja olet kiinnostunut myös gerontologisen sosiaalityön menetelmistä.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu