Palveluohjaus

Takaisin

(5 op)

Kiinnostu ikääntymisestä! Gerontologinen sosiaalityö kaipaa osaajia. Tällä avoimen amk:n opintojaksolla perehdytään ikääntyvän elämäntilanteeseen liittyvään palvelutarpeeseen ja palveluohjaukseen gerontologisessa sosiaalityössä.
Opintojakso kuuluu sosiaalialan loppuvaiheen opintoihin ja se soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja sosionomeille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen.

Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Papit
Aika ja paikka: Syksy 2021
Ilmoittautuminen viimeistään: 16.7.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 16.7. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet: Opiskelija
– osaa arvioida ikääntyneen elinoloihin ja elämäntilanteeseen liittyviä palveluntarvetta lisääviä riskitekijöitä
– osaa tukea kotona asuvaa ikääntynyttä ja ymmärtää hänen erityistarpeitaan
– osaa käyttää palveluohjausta gerontologisessa sosiaalityössä
– osaa koordinoida palveluja vanhusten hyvinvoinnin edistämiseksi
– osaa tukea vanhusta hänen oman vakaumuksensa mukaisesti uskonnollisissa ja hengellisissä tarpeissa
– osaa asiakaslähtöisen dokumentoinnin vanhustyössä
Lisätietoja: Ydinsisällöt
– palveluntarpeen arviointi sekä elinoloihin ja elämäntilanteeseen liittyvät riskitekijät
– kotona asumisen ja selviytymisen erityistarpeet
– palveluohjaus
– hyvinvointipalvelujen koordinointi
– vanhuusiän uskonnolliset ja hengelliset tarpeet
– asiakastyön dokumentointi

Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.
Palveluohjaus on osa Gerontologisen sosiaalityön opintokokonaisuutta. Tutustu koko osaamiskokonaisuuten, mikäli tarvitset opintoja gerontologisen sosiaalityön perusteista ja olet kiinnostunut myös gerontologisen sosiaalityön menetelmistä.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu