Pari- ja perhesuhteet, kehityspsykologia

Takaisin

(6,50 op)

​Koulutus on Sairaalasielunhoidon erityiskoulutuksen jakso D.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Sielunhoito
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: toukokuu 2022
Sähköposti-ilmoittautuminen: virpi.sipola@evl.fi
Ilmoittautumisen lisätiedot: Tarkoitettu sairaalasielunhoitajan erityiskoulutusryhmän EK 2022 – 2024 opiskelijoille. Ryhmä on täynnä, ei uusi opiskelijoita.
Osaamistavoitteet: Osallistuja

  • osaa soveltaa erilaisia työmenetelmiä sielunhoitotyöhön yksilön-, perheen ja ryhmän kanssa
  • ymmärtää syvällisesti parisuhteen ja perhesuhteiden dynamiikkaa
  • osaa soveltaa kehityspsykologista tietoa sielunhoitotyössä
  • tunnistaa pari- tai perhesuhteessa esiintyvää väkivaltaa ja kaltoinkohtelua
  • osaa kohdata seksuaalista väkivaltaa kokeneen ihmisen ja tukea häntä toimien ammatillisesti

Lisätietoja: ​​Lähiopiskelu, etukäteistehtävät, kirjallisuusSisältö: parisuhdeterapiat, lähisuhdeväkivalta, seksuaalinen väkivalta ja vammaisen henkilön seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 135 €
Muut kustannukset: matkakulut
Kustannusten lisätiedot: Jakso järjestetään Kirkon talossa, siellä myös ruokailu. Opiskelija järjestää majoituksen omatoimisesti.
Tiedustelut kustannuksista: virpi.sipola@evl.fi
Tiedustelut sisältö: virpi.sipola@evl.fi, katri.suhonen@evl.fi
Aineistoa: https://evl.fi/documents/1327140/43013736/Sairaalasielunhoidon+erityiskoulutus.pdf/629797ea-1851-8338-1580-056a627ec8a1?t=1591267184866
Toteuttaja: Kirkkohallitus – Diakonia ja sielunhoito
Yhteistyökumppanit: Kirkon koulutuskeskus, Therapeia