Pari- ja perheterapiamenetelmiä seurakuntatyössä 2022-2023

Takaisin

(20 op)

​​Koulutuksessa hankit osaamista kirkon perheneuvonnassa käytettäviin yleisimpiin pari- ja perheterapiamenetelmiin. Opittua harjoitellaan perheasiain neuvottelukeskuksen työyhteydessä. Saavutettuja taitoja voi hyödyntää myös seurakuntatyössä kaikissa kohtaamisissa erityisesti parien ja perheiden kanssa sekä sielunhoitotyössä.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Perhe ja parisuhde, Sielunhoito
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 24.-26.10.2022, Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää, lisäksi 3 jaksoa v. 2023
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.5.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Osa hakijoista kutsutaan soveltuvuustestiin, jonka perusteella osallistujat koulutukseen valitaan. Koulutukseen otetaan max 12 opiskelijaa.
Osaamistavoitteet: ​ Osallistuja

 • hahmottaa kirkon perheneuvonnan työotetta sielunhoidon ja terapian rajapinnalla
 • osaa ohjata terapeuttista prosessia yksilöiden ja parien kanssa työskennellessään
 • ymmärtää pari- ja perhesuhteiden merkityksen psyykkiselle hyvinvoinnille
 • hahmottaa toimivan ja toimimattoman vuorovaikutuksen perusdynamiikkaa
 • tuntee paripsykoterapiaa hoitomuotona
 • tuntee pari- ja perheterapiaan soveltuvia psykoterapeuttisia lähestymistapoja sekä
 • osaa integroida ja soveltaa niitä yksittäisten asiakkaiden, parien ja perheiden tilanteisiin auttavalla tavalla.

Lisätietoja: ​​Osa ilmoittautuneista kutsutaan soveltuvuustestiin, jonka perusteella osallistujat koulutukseen valitaan. Koulutukseen otetaan max 12 opiskelijaa.

Lisäksi koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on

 • mahdollisuus tehdä asiakastyötä perheasiain neuvottelukeskuksen työyhteydessä osana muuta työtään seurakunnassa
 • työnantajan tekemä hallinnollinen päätös opiskelijan työskentelystä perheneuvonnassa 1-2 päivää viikossa sekä
 • perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan suostumus työskentelyyn perheneuvonnassa. Perheasiain neuvottelukeskus vastaa koulutukseen kuuluvasta opiskelijan työnohjauksesta sekä tarjoaa mahdollisuuden työparityöskentelyyn.

​​Koulutus toteutetaan neljänä kolmen päivän lähijaksona (1 jakso 2022 ja 3 jaksoa 2023). Lisäksi on Live- verkko-opiskelupäiviä 2×2 päivää. Lähiopiskelua on yhteensä 4 op.

Etäopiskeluun (16 op) sisältyy

 • videoluentoja tai muuta verkko-opiskelua, kirjallisuutta
 • 100 tuntia (1 t=45 min) asiakastyötä paikallisessa perheasiain neuvottelukeskuksessa, josta 20 tapaamiskertaa työparin kanssa
 • 30 tuntia (1 t = 45 min.) työnohjausta
 • sukupuu-työskentely, johon kuuluu oppimistehtäviä sekä lähiopetuspäivien yhteyteen liittyvää ryhmätyöskentelyä.

Koulutuksen pääkouluttajana toimii perheneuvonnan kouluttaja Anne Anttonen. Koulutus sisältää Perheneuvonnan erityskoulutuksen pari- ja perheterapiamenetelmät -moduulin (13 op). Tällä koulutuksella (20 op) voi hyväksilukea ko. moduulin mahdollisessa perheneuvonnan erityiskoulutuksessa.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 100,00 € / jakso
Täysihoito: 198,00 € / jakso
Muut kustannukset: Soveltuvuustesti n. 500 €
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: anne.anttonen@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/kirkon-koulutuskeskus
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus