Parisuhde- ja perhetoiminnan innostuspäivät

Takaisin

(0,50 op)

Parisuhteen ja perheiden tuki on seurakuntien työn ydintä. Käsittelemme teemaa eri näkökulmista unohtamatta erityislasten perheiden tukea.

Koulutustyyppi: Kirkon ajankohtaiskoulutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Kasvatus, Perhe ja parisuhde
Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Perheneuvojat, Lastenohjaajat
Aika ja paikka: 21.-22.4.2021 Oulu
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.3.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet:

– osallistuja osaa sovaltaa perhelähtöisen seurakuntatyön linjauksia työssään.- hän osaa käsitellä vanhemmuuden ja parisuhteen kysymyksiä. - hän oppii vahvistamaan perheiden moninaisuuden kohtaamisen taitojaan mm. lasten
neuropsykologiset oireyhtymät ja
vertaisverkostotoiminta.- hän aktivoi seurakunnan vapaaehtoistoimintaa perhetyössä ja osaa hyödyntää PariAsiaa-materiaaleja työssään.

Lisätietoja:

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 50€ ruokailumaksu
Täysihoito: 0€
Muut kustannukset: 50€ ruokailumaksu
Tiedustelut kustannuksista: Saija Kronqvist, saija.kronqvist@evl.fi, p. 0447555552
Tiedustelut sisältö: Saija Kronqvist, saija.kronqvist@evl.fi, p. 0447555552
Linkki kotisivulle: https://www.oulunhiippakunta.fi/
Aineistoa: https://parisuhdekeskus.fi/blog/kategoria/blogi/pari-asiaa/
Toteuttaja: Oulun hiippakunta
Yhteistyökumppanit: Kirkkohallitus