Pedagogiikka osaksi luontotoimintaa

Takaisin

Miksi teemme, niin kuin teemme?
Koulutus luo pedagogista viitekehystä ulkona oppimiselle mm. toimintaprosessin, lasten osallisuuden ja pedagogisen dokumentoinnin näkökulmasta. Monipuolinen koulutuspäivä sisältää käytännön ideoita pedagogisen dokumentoinnin toteuttamiseen. Innostavat leikit ja tehtävät on helppo toteuttaa ilman suuria materiaalihankintoja.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Ammatillisten oppilaitosten koulutustarjonta
Tehtäväalue: Kestävä kehitys ja ympäristö, Kasvatus
Kohderyhmä: Lastenohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat
Ilmoittautumisen lisätiedot: Yksittäinen henkilö ei voi ilmoittautua, mutta meiltä voi tilata koulutuksen ryhmälle.
Lisätietoja: Koulutus on hyvin toiminnallinen: osallistujat pääsevät kokeilemaan käytännössä erilaisia toiminnallisia menetelmiä ja aloittamaan oman työnsä kehittämisen yhdessä kollegoidensa kanssa. Osallistujat saavat materiaalia koulutuksissa käytetyistä menetelmistä, jotta he voivat koulutuksissa keskittyä toimintaan ja tekemiseen sekä toistaa menetelmät myöhemmin vaivatta. Koulutus toteutetaan kokonaan ulkona tilaajan toivomassa paikassa.

Tiedustelut kustannuksista: Leena Honkasalo, koulutuspäällikkö, 044 901 8676, leena.honkasalo@sykli.fi
Tiedustelut sisältö: Leena Honkasalo, koulutuspäällikkö, 044 901 8676, leena.honkasalo@sykli.fi
Linkki kotisivulle: https://sykli.fi/koulutusalat/ymparistokasvatus/
Aineistoa: https://sykli.fi/koulutusalat/ymparistokasvatus/ymparisto-ja-kestavyyskasvatuksen-tilauskoulutukset/
Toteuttaja: Suomen ympäristöopisto SYKLI
Arkistointitunnus: KK20240426112650TI000330