Pedagoginen havainnointi ja dokumentointi varhaiskasvatuksessa

Takaisin

(0,5 op)

Pedagogisen havainnoinnin ja dokumentoinnin avulla kasvattaja voi suunnitella ja kehittää varhaiskasvatusta lapsilähtöisemmin, Koulutuksessa tutustutaan näiden menetelmien hyödyntämiseen varhaiskasvatuksen kehittämisen välineinä.

Koulutusrakenne: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: kasvatus
Kohderyhmä: lastenohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Raudaskylän Kristillinen Opisto 19.-20.11.2020
Ilmoittautuminen viimeistään: 29.10.2020
Sähköposti ja puhelin: info@rko.fi, 08-4276200
Ilmoittautumislinkki: http://www.rko.fi/browsecourses
Osaamistavoitteet: Osallistuja tutustuu pedagogisen havainnoinnin ja dokumentoinnin menetelmiin ja osaa hyödyntää niitä työssään osana varhaiskasvatuksen kehittämistä. osaa kehittää varhaiskasvatusta oppimillaan välineillä. Osallistuja ymmärtää lapsilähtöisen varhaiskasvatuksen keskeisiä periaatteita ja osaa toteuttaa niitä työssään.
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 200 e/hlö. Sisältää opetuksen ja koulutusmateriaalit.
Täysihoito: Ruokailupaketti (lounas ja kahvi kurssipäivinä) 23€/hlö tai täysihoito 2hh 75 €/ hlö tai 1hh 105€ /hlö
Kustannusten lisätieto: Lisäyö 37 € /hlö /2hh tai 64€ /hlö /1hh, sisältää aamupalan
Tiedustelut: Päivi Kääntä-Piispanen paivi.kaanta-piispanen@rko.fi 044-7427622
Lisätietoja: Koulutus sisältää käytännön harjoituksia. Keskeisiä käsitteitä: pedagoginen dokumentointi, havainnointi, lapsihavainnointi, Vasu 2017, lapsilähtöisyys, osallisuuden vahvistaminen. Kouluttaja: Varhaiskasvatuksen kouluttaja, päätoimittaja, TM ja KK Johanna Heikkinen, Nuori kirkko ry
Linkki kotisivulle: http://www.rko.fi
http://www.rko.fi
http://www.rko.fi
Toteuttaja: Raudaskylän Kristillinen Opisto