Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa

Takaisin

(40 osp)

Haluatko syventää varhaiskasvatuksen pedagogista osaamistasi? Onko seurakunnassasi tarve kehittää koko tiimin osaamista samalla kertaa? Tämä kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon tutkinnonosa tarjoaa hyvät mahdollisuudet pedagogisen osaamisen kehittämiselle. Koulutuksen sisältö suunnitellaan huomioiden Vasu kirkossa-materiaalien sisällöt ja oman seurakuntasi toiminnan erityistarpeet.​

Koulutustyyppi: Ammatillisten oppilaitosten koulutustarjonta
Tehtäväalue: Kasvatus, Perhe ja parisuhde
Kohderyhmä: Lastenohjaajat
Osaamistavoitteet: Osallistuja osaa:- toteuttaa pedagogista suunnittelua, dokumentointia ja arviointia- havainnoida ja ohjata lasten oppimista- ohjata lasten vuorovaikutustaitoja, vertaissuhteita ja lapsiryhmän yhteisöllisyyttä - toimia leikin moninaisessa ja rikkaassa maailmassa- käyttää vuorovaikutusta tietoisesti ja tavoitteellisesti varhaiskasvatuksen menetelmänä – tukea lasten kielten rikasta maailmaa- suunnitella, toteuttaa ja arvioida mediakasvatusta työryhmän jäsenenä- arvioida omaa osaamistaan ja ammatillisuuttaan​
Lisätietoja: Koulutukseen voi sisältyä esim. kuusi (6)​ lähipäivää, jotka voidaan toteuttaa myös seurakunnan tiloissa. Lähiopetuspäivät ja niihin liittyvät tehtävät suunnitellaan osaksi lastenohjaajien työtehtäviä. Koulutukseen voidaan myös sisällyttää koko työyhteisöä kehittävä tehtävä, joka kulkee opintojen punaisena lankana tai tapahtuma, joka lisää yhteistyötä esim. muiden varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa. Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettajat ja työpaikan edustajat yhdessä. Tutkinto ja koulutus voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.
Kieli: Suomi
Tiedustelut kustannuksista: Katja Jaskari, katja.jaskari@seurakuntaopisto.fi
Tiedustelut sisältö: Katja Jaskari, katja.jaskari@seurakuntaopisto.fi
Linkki kotisivulle: http://www.seurakuntaopsito.fi
Toteuttaja: Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto