Perhehoitotyö

Takaisin

(15 op)

​Perhehoitotyö osaksi ammattiosaamistasi! Työskenteletkö tai haluaisitko työskennellä perheiden hyvinvoinnin ja terveyden tukemisessa ja kaipaatko lisää toiminnallisia menetelmiä sekä moniammatillista osaamista? Näiden avoimen amk:n opintojaksojen avulla perehdytään tieteellisesti sekä asiakaslähtöisesti perhe- ja perhehoitotyön menetelmiin.

Kokonaisuus koostuu kolmesta 5 opintopisteen laajuisesta sosiaali- ja terveysalan koulutusten opintojen loppuvaiheen opintojaksosta. Se soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja sosionomeille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Kasvatus, Perhe ja parisuhde
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Kevät 2022
Ilmoittautuminen viimeistään: 17.12.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 17.12. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet:

​Pitkäaikaissairaan lapsen, nuoren ja hänen perheensä terveyden edistäminen: Opiskelija

– osaa soveltaa tieteellistä tietoa perhehoitotyöstä lapsen/nuoren pitkäaikaissairauden hoidossa, terveyden edistämisessä ja vaikutuksista perheeseen
– osaa nostaa esiin ja tunnistaa yleisiä kansallisia ja kansainvälisiä haasteita ja yhteiskunnan muutoksia lasten ja nuorten terveyden edistämisessä ja pitkäaikaissairauksien hoidossa
– osaa arvioida voimavarakeskeisen ja moniammatillisen perhe- ja perhehoitotyön toiminnan vaikuttavuutta
– osaa ohjata ja tukea perhettä käyttämään järjestöjen, seurakunnan ja matalan kynnyksen palveluita

Perheiden kanssa tehtävän työn menetelmät: Opiskelija

– osaa analysoida, soveltaa sekä arvioida ajantasaista näyttöön perustuvaa kansallista sekä kansainvälistä tutkimustietoa perhe- ja perhehoitotyön menetelmistä
– osaa suunnitella, toteuttaa sekä arvioida perhehoitotyön eri menetelmien käyttöä osallistavia ja voimavaroja tukevia menetelmiä käyttäen
– osaa huomioida perheiden monimuotoisuuden ja eri kulttuurien, yhteisöjen sekä yhteiskunnallisten muutosten vaikutukset työmenetelmien valinnassa
– osaa arvioida erilaisten työkäytänteiden sekä menetelmien vaikutuksia sekä vaikuttavuutta perhe- ja perhehoitotyön palvelujärjestelmässä ja esittää kehittämishaasteita

Toiminnalliset menetelmät lasten ja nuorten kanssa tehtävässä työssä: Opiskelija

– osaa perustaa toimintansa teoreettiseen ja tutkittuun tietoon
– osaa innovoida uudenlaisia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä toiminnallisia menetelmiä perheen kanssa tehtävään työhön sekä kehittää vertaistoimintaa
– osaa käyttää osallistavia toiminnallisia menetelmiä yksilön, ryhmän tai yhteisön kanssa tehtävässä työssä
– osaa toimia hoitotyön asiantuntijana monialaisessa sekä -ammatillisessa yhteistyössä
– osaa määritellä yhteiskunnallisen vaikuttamisen toimintakäytäntöjä ja menetelmiä
– osaa arvioida erilaisten toimintakäytäntöjen ja menetelmien vaikutuksia ja vaikuttavuutta

Lisätietoja: ​Kokonaisuus koostuu kolmesta opintojaksosta PHO01 Pitkäaikaissairaan lapsen, nuoren ja hänen perheensä terveyden edistäminen, PHO02 Perheiden kanssa tehtävän työn menetelmät ja PHO03 Toiminnalliset menetelmät lasten ja nuorten kanssa tehtävässä työssä. Opintojaksot ovat verkkototeutuksia, joissa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.

Kokonaisuuden valitsevat ilmoittautuvat kerralla kaikkiin opintoihin, mutta opintojaksot on myös mahdollista suorittaa erikseen oman tarpeen ja mielenkiinnon mukaan. Erikseen ilmoittautuessa opintomaksu on 15 €/opintopiste.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 180 € (oikeus muutoksiin pidätetään)
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu