Perheiden kanssa tehtävän työn menetelmät

Takaisin

(5 op)

​Perhehoitotyö osaksi ammattiosaamistasi! Työskenteletkö tai haluaisitko työskennellä perheiden hyvinvoinnin ja terveyden tukemisessa ja kaipaatko lisää toiminnallisia menetelmiä sekä moniammatillista osaamista? Tällä avoimen amk:n opintojaksolla perehdytään mm. perhe- ja perhehoitotyön menetelmiin ja asiakaslähtöiseen yhteistyöhön perhetyössä.

Opintojakso kuuluu sosiaali- ja terveysalan koulutusten loppuvaiheen opintoihin ja se soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja sosionomeille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Kasvatus, Perhe ja parisuhde
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Kevät 2022
Ilmoittautuminen viimeistään: 17.12.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 17.12. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija
– osaa analysoida, soveltaa sekä arvioida ajantasaista näyttöön perustuvaa kansallista sekä kansainvälistä tutkimustietoa perhe- ja perhehoitotyön menetelmistä
– osaa suunnitella, toteuttaa sekä arvioida perhehoitotyön eri menetelmien käyttöä osallistavia ja voimavaroja tukevia menetelmiä käyttäen
– osaa huomioida perheiden monimuotoisuuden ja eri kulttuurien, yhteisöjen sekä yhteiskunnallisten muutosten vaikutukset työmenetelmien valinnassa
– osaa arvioida erilaisten työkäytänteiden sekä menetelmien vaikutuksia sekä vaikuttavuutta perhe- ja perhehoitotyön palvelujärjestelmässä ja esittää kehittämishaasteita
Lisätietoja: ​Ydinsisällöt – perhe- ja perhehoitotyön teoreettinen tietoperusta
– tieteellinen lähestymistapa perhe- ja perhehoitotyön menetelmiin
– asiakaslähtöinen yhteistyö sekä moniammatillinen riskinarviointi
– lähisuhde- ja perheväkivalta sekä perhedynamiikan häiriöt – perhe- ja perhehoitotyötyön palvelujärjestelmä

Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.

Perheiden kanssa tehtävän työn menetelmät on osa Perhehoitotyön opintokokonaisuutta. Tutustu koko osaamiskokonaisuuten, mikäli olet kiinnostunut myös pitkäaikaissairaan lapsen, nuoren ja hänen perheensä terveyden edistämisestä sekä toiminnallisista menetelmistä lasten ja nuorten kanssa tehtävässä työssä.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu