Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien toimintaympäristössä

Takaisin

(25 osp)

Oletko suorittanut Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon/Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalan ja haluaisit saada pätevyyden seurakunnan lastenohjaajaksi?

Saat kelpoisuuden suorittamalla tämän tutkinnon osan. Tässä koulutuksessa hankit osaamista kirkon kasvatustyöhön erityisesti perhetoiminnan näkökulmasta.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Ammatillisten oppilaitosten koulutustarjonta
Tehtäväalue: Kasvatus
Kohderyhmä: Lastenohjaajat
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija osaa:

  • Noudattaa perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja Suomen ev.lut. Kirkon varhaiskasvatusta ohjaavia säädöksiä, määräyksiä ja toimintaperiaatteita
  • Toimia yhteistyössä lapsen ja perheen kanssa
  • Huomioida toiminnassaan perheiden arvoja, kulttuureja ja katsomuksia sekä vahvistaa lapsen ja perheen kristillisiä arvoja ja identiteettiä
  • Tukea vanhemmuutta sekä edistää perheen hyvinvointia ja osallisuutta
  • Suunnitella ja toteuttaa perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä, kuten perhetapahtuman tai juhlan kirkkovuoteen liittyen
  • Toimia moniammatillisessa ja monialaisessa yhteistyössä sekä ohjata perheitä palveluiden käytössä
  • Arvioida ja kehittää omaa toimintaansa.

Lisätietoja: ​Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettajat ja työpaikan edustajat yhdessä.
Kieli: Suomi
Tiedustelut kustannuksista: eija.liimatainen@seurakuntaopisto.fi
Tiedustelut sisältö: eija.liimatainen@seurakuntaopisto.fi
Linkki kotisivulle: https://www.seurakuntaopisto.fi/
Aineistoa: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4038054/reformi/tutkinnonosat/4127622
Toteuttaja: STEP-koulutus