Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien toimintaympäristössä

Takaisin

(25 osp)

Oletko suorittanut Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon/Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalan ja haluaisit saada pätevyyden seurakunnan lastenohjaajaksi? Saat sen suorittamalla tämän tutkinnon osan. Tässä koulutuksessa hankit osaamista kirkon kasvatustyöhön erityisesti perhetoiminnan näkökulmasta.​

Koulutustyyppi: Ammatillisten oppilaitosten koulutustarjonta
Tehtäväalue: Kasvatus, Perhe ja parisuhde
Kohderyhmä: Lastenohjaajat
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa:- noudattaa perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja Suomen ev.-lut. kirkon varhaiskasvatusta ohjaavia säädöksiä, määräyksiä ja toimintaperiaatteita- toimia yhteistyössä lapsen ja perheen kanssa- huomioida toiminnassaan perheiden arvoja, kulttuureja ja katsomuksia sekä vahvistaa lapsen ja perheen kristillisiä arvoja ja identiteettiä- tukea vanhemmuutta sekä edistää perheen hyvinvointia​ ja osallisuutta- suunnitella ja toteuttaa perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä, kuten perhetapahtuman tai juhlan kirkkovuoteen liittyen- toimia moniammatillisessa ja monialaisessa yhteistyössä sekä ohjata perheitä palveluiden käytössä- arvioida ja kehittää omaa toimintaansa

Lisätietoja: Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen​ arvioinnista vastaavat opettajat ja työpaikan edustajat yhdessä. 

Tutkinto on mahdollista tehdä myös oppisopimuskoulutuksena. 

Tämä tutkinnon osa kuuluu kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalaan.

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4038054/reformi/tutkinnonosat/4127622

Kieli: Suomi
Tiedustelut kustannuksista: Eija Liimatainen, eija.liimatainen@seurakuntaopisto.fi
Tiedustelut sisältö: Eija Liimatainen, eija.liimatainen@seurakuntaopisto.fi
Linkki kotisivulle: http://www.seurakuntaopisto.fi
Toteuttaja: Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto