Perheneuvonnan teemakoulutus: Traumat ja kriisit

Takaisin

(2 op)

​​Parien ja perheiden vaikeudet heijastelevat usein aikaisempia, jopa varhaisia kipeitä kokemuksia vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Tässä "Kriisit ja traumat" teemakoulutuksessa paneudumme traumaattisten kokemusten syntyyn, vaikutuksiin ja hoitoon. Opimme kuinka traumat syntyvät suhteessa, ne heijastuvat suhteisiin sekä tulevat hoidetuksi suhteessa. Koulutuksessa tutustutaan myös traumojen ylisukupolvisiin siirtymiin perheen vuorovaikutusverkostoissa.
Koulutuksessa opetellaan tunnistamaan, milloin trauma voi tulla kohdatuksi perheneuvonnan keskusteluissa ja milloin on syytä ohjata asiakasta eteenpäin.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Perhe ja parisuhde, Sielunhoito
Kohderyhmä: Perheneuvojat
Aika ja paikka: 11.-13.4.2023 Teams
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.3.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja

  • ymmärtää trauman syntymekanismeja
  • tunnistaa trauman vaikutuksia asiakkaan tavassa olla suhteessa toisiin ja omaan mieleensä
  • ymmärtää trauman ylisukupolvisia siirtymiä
  • osaa ohjata pareja myötäelämään toistensa traumaattisissa kokemuksissa ja ymmärtämään usein pareja yhdistäviä traumakokemuksia
  • osaa vakauttaa yksilön, parin tai perheen traumakokemuksista johtuvaa yli- tai alivirittyneitä reaktioita

Lisätietoja: ​​Koulutus on suunnattu sekä erityiskoulutusvaiheessa oleville perheneuvojille että kokeneemmille perheneuvonnan työntekijöille kertaukseksi teemaan.

Koulutusjakso toteutetaan kokonaan verkkokoulutuksena ja osittain yhdessä diakonian erityiskoulutuksen kanssa.

Kouluttajana perheneuvoja, kriisi- ja traumapsykoterapeutti Aku Kaura.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 150 €
Tiedustelut kustannuksista: anne.anttonen@evl.fi
Tiedustelut sisältö: anne.anttonen@evl.fi
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus