Perhetoiminta muutoksessa

Takaisin

(5 op)
KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutus, valinnainen moduuli
Koulutus on peruutettu
Miten perheiden moninaisuus huomioidaan seurakunnan perhetoiminnan kehittämisessä? Millaisia perheitä toiminta ei vielä tavoita ja mitä asialle voisi tehdä? Perhelähtöinen ja verkostomainen työote auttaa rakentamaan vuorovaikutusta ja kehittämään perheiden hyvinvointia vahvistavaa toimintaa.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Kasvatus, Perhe ja parisuhde
Kohderyhmä: Lastenohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Koulutus on peruutettu.
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutus on peruutettu.
Osaamistavoitteet:

Osallistuja osaa

  • kehittää perheiden hyvinvointia vahvistavaa toimintaa seurakunnassa yhdessä lasten ja perheiden kanssa

  • soveltaa perhelähtöistä työotetta omassa työssään

  • luoda toimivia yhteistyömalleja seurakunnan sisällä ja muissa perhetoiminnan verkostoissa.

Lisätietoja: ​​Koulutuksen sisältöjä:

  • Perhelähtöisen seurakunnan suuntaviivat
  • monimuotoisten perheiden kohtaamisen taidot
  • seurakuntayhteyden vahvistaminen
  • Polku-toimintamalli
  • seurakunnan perhetoiminnan kokonaisuus (mm. perhetapahtumat ja vertaisryhmät)
  • ajankohtaiset valtakunnalliset hankkeet sekä oman alueen perhetoiminnan verkostoissa toimiminen

Koulutukseen sisältyy orientoiva tehtävä, 5 lähiopiskelupäivää, kirjallisuutta ja lähijaksojen välillä toteutettava, omasta työstä nouseva perhetoiminnan kehittämistehtävä (esim. uuden toimintamallin kokeileminen, perheiden osallisuutta vahvistavan toimintakulttuurin kehittäminen tai rakenteellinen / sisällöllinen uudistus. Kehittämistehtäviä ohjataan verkossa.
Moduuli on yksi kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnaisia moduuleja. Siihen voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 410 €
Täysihoito: 240 €/2hh tai 290 €/1hh
Kustannusten lisätiedot: Ensimmäisen jakson hinnat eriteltyinä: ateriat: 35 €, majoitus (sis. aamu- ja iltapalan): 152 €/1hh tai 122 €/2hh Toisen jakson hinnat eriteltyinä: ateriat: 22 €, majoitus (sis. aamu- ja iltapalan): 81 €/1hh tai 61 €/2hh
Tiedustelut kustannuksista: koulutukset@step.fi
Tiedustelut sisältö: Kaisa Aitlahti, kaisa.aitlahti@step.fi, 040 7033356, Marjukka Luoma, marjukka.luoma@lastenjanuortenkeskus.fi, 050 525 0349
Linkki kotisivulle: https://www.seurakuntaopisto.fi/
Toteuttaja: STEP-koulutus
Yhteistyökumppanit: Lasten ja nuorten keskus ry