Perhetoiminta muutoksessa

Takaisin

(5 op)
KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutuksen valinnainen moduuli

Miten perheiden moninaisuus huomioidaan seurakunnan perhetoiminnan kehittämisessä? Millaisia perheitä toiminta ei vielä tavoita ja mitä asialle voisi tehdä? Perhelähtöinen ja verkostomainen työote auttaa rakentamaan vuorovaikutusta ja kehittämään perheiden hyvinvointia vahvistavaa toimintaa.

Koulutusrakenne: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: kasvatus, perhetyö ja -toiminta
Kohderyhmä: lastenohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 22.-24.4. ja 3.-4.11.2020 Seurakuntaopisto, Lapuan kristillisen opiston kampus
Ilmoittautuminen viimeistään: 20.3.2020
Ilmoittautumislinkki: https://www.seurakuntaopisto.fi/seurakunnat/
Osaamistavoitteet: Osallistuja osaa kehittää perheiden hyvinvointia vahvistavaa toimintaa seurakunnassa. Hän osaa soveltaa perhelähtöistä työotetta omassa työssään. Hän osaa luoda toimivia yhteistyömalleja seurakunnan sisällä ja muissa perhetoiminnan verkostoissa.
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 410 €
Täysihoito: 240 € / 300 €
Kustannusten lisätieto: Ateriat 105 €, majoitus 45€ / yö (sis. aamu- ja iltapalan), 1hh lisämaksu 20€ / yö.
Tiedustelut: Kaisa Aitlahti, Johanna Heikkinen kaisa.aitlahti@seurakuntaopisto.fi, johanna.heikkinen@nuorikirkko.fi
Lisätietoja: Koulutuksen sisältöjä ovat: perhelähtöinen työote ja perheiden kohtaamisen taidot, perheiden monimuotoisuus ja seurakuntayhteyden vahvistaminen, seurakunnan perhetoiminnan kokonaisuus (mm. perhetapahtumat ja vertaisryhmät), ajankohtaiset valtakunnalliset hankkeet sekä oman alueen perhetoiminnan verkostoissa toimiminen. Koulutukseen sisältyy orientoiva tehtävä, kirjallisuutta ja lähijaksojen välillä toteutettava, omasta työstä nouseva perhetoiminnan kehittämistehtävä (esim. uuden toimintamallin kokeileminen, perheiden osallisuutta vahvistavan toimintakulttuurin kehittäminen tai rakenteellinen / sisällöllinen uudistus). Kehittämistehtäviä ohjataan sähköpostitse lähijaksojen välissä. 5 lähiopiskelupäivää, orientoiva tehtävä, kehittämistehtävä, kirjallisuutta. Moduuli on yksi kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnaisia moduuleja. Siihen voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.