PERUTTU Nuorisotyön ammattilaisena -valmennus

Takaisin

(15 op)

Peruutettu.

Valmennuksen tuloksena osallistujan oppiminen, reflektiivisyys ja vuorovaikutusosaaminen sekä tietoisuus oman käyttäytymisen vaikutuksista kehittyvät.

Koulutusrakenne: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: kasvatus
Kohderyhmä: nuorisotyönohjaajat
Aika ja paikka: pe 25.1.2019 Tampere (1. lähijakso)
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2018
Ilmoittautumisen lisätiedot: https://tampereenhiippakunta.fi/koulutus/koulutusten-peruutusehdot/
Osaamistavoitteet: Osallistuja kehittää ammatillisia taitojaan ja itsetuntemustaan ammatillisessa vertaisryhmässä.
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 100 €
Täysihoito: Osallistumismaksuun sisältyy aamukahvi.
Muut kustannukset: Matkakulut
Tiedustelut: Mikko Sulander mikko.sulander@evl.fi 040 091 0774
Lisätietoja: Valmennusprosessin jälkeen osallistujan itsetuntemus on lisääntynyt, hän on oppinut vertaisryhmässä ammatillisia taitoja ja hänen ammatillisuutensa on vahvistunut. Osallistuja on tutustunut nuorisotyöhön muissa seurakunnissa ja pohtinut työtään, suhdetta työtovereihin sekä työtapojaan yhdessä oman työyhteisönsä kanssa. Koulutus on tarkoitettu erityisesti niille nuorisotyönohjaajille, jotka kokevat tarvitsevansa uutta suuntaa uralle, ammatillista vahvistumista tai kipinän löytämistä omaan työhönsä. Valmennuksen käyneiden on mahdollista toimia jatkossa itse valmentajina.

Koulutus kestää osallistujamäärästä riippuen noin 1,5 – 2 vuotta. Tapaamisia tulee olemaan kaikkiaan 15 – 20 kpl. Lisäksi koulutukseen sisältyy henkilökohtaista työskentelyä ja työpaikan vaihto toisen nuorisotyönohjaajan kanssa (noin viikko).

Koulutuksen ensimmäinen lähijakso on 25.1.2019, jonka jälkeen tapaamispaikat ja ajat sovitaan ryhmän kesken tarkoituksenmukaisella tavalla.

Linkki kotisivulle: http://www.tampereenhiippakunta.fi
Toteuttaja: Tampereen hiippakunta