Pienten askelten tukeminen – kolmiportainen tuki seurakunnan varhaiskasvatuksessa

Takaisin

​Mitä tarkoittaa kolmiportainen tuki seurakunnan varhaiskasvatuksessa? Miten vastata pienten lasten tuen tarpeisiin?

Aihe Sisältö
Tehtäväalue: Kasvatus
Kohderyhmä: Lastenohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Lisätietoja: ​Vuoden 2022 alussa varhaiskasvatuslaissa voimaan tulleet muutokset tuovat varhaiskasvatukseen tuen kolmiportaisuuden. Samalla lasten ja perheiden arjen haasteet ja moninaistuneet tuen tarpeet näkyvät entistä vahvemmin myös seurakunnan varhaiskasvatuksessa ja perhetoiminnassa.

Varhaisella ja oikea-aikaisella tuella voi olla kauaskantoiset seuraukset lapsen ja perheen hyvinvoinnille. Tässä koulutuksessa pohditaan seurakunnan varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan mahdollisuuksia ja roolia lasten ja perheiden tukemisessa erityisesti silloin, kun lapsella on erityisiä tarpeita.

Koulutus voidaan toteuttaa seurakunnan tarpeista riippuen lyhyempänä koulutuksena, jolloin painotuksena ovat keskeiset näkökulmat ja käsitteet varhaiskasvatuksen erityiseen tukeen. Pidemmässä prosessikoulutuksessa pureudutaan syvemmälle seurakunnan oman toiminnan kehittämiseen tuen kolmiportaisuus huomioiden.

Mahdollisia toteutusvaihtoehtoja ovat esimerkiksi 1 lähipäivä + lyhyt ennakkotehtävä tai 1+2 lähipäivää, ennakkotehtävä ja välityöskentely koulutuspäivien välissä.

Osaamistavoitteet voivat olla esimerkiksi:

  • Osallistuja tuntee kolmiportaisen tuen määritelmän
  • Osallistuja osaa soveltaa yleisen tuen mukaista pedagogiikkaa monipuolisesti työssään
  • Osallistuja osaa työskennellä lapsi- ja perhelähtöisesti lapsen kasvun ja oppimisen tukemiseksi

Keskeiset sisällöt:
Oppimisvaikeudet, mitä ne ovat ja mistä ne syntyvät?
Neuropsykiatriset haasteet ja niiden huomioiminen.
Mistä on kyse inklusiivisessa toimintakulttuurissa?
Yhteistyö perheiden kanssa, silloin, kun haasteita ilmenee.
Yleisen pedagogisen tuen vahvistaminen ja huomioiminen seurakunnan kasvatuksessa.

Tiedustelut kustannuksista: Johanna Heikkinen, johanna.heikkinen@step.fi, 044 024 3435
Tiedustelut sisältö: Johanna Heikkinen, johanna.heikkinen@step.fi, 044 024 3435
Linkki kotisivulle: https://seurakunnille.step.fi/
Toteuttaja: STEP-koulutus