Pienten pedagogiikka

Takaisin

Millaisia asioita on hyvä tietää, kun toimitaan pienimpien lasten kanssa? Miten kasvatuksen, hoidon ja opetuksen kokonaisuus toteutuu seurakunnan varhaiskasvatuksessa? Koulutuksessa käsitellään alle 3-vuotiaiden kasvun, kehityksen ja varhaispedagogiikan kysymyksiä kokoontuvan toiminnan näkökulmasta. 

Aihe Sisältö
Tehtäväalue: Kasvatus
Lisätietoja: Koulutuksen laajuus ja tarkemmat sisällöt sovitaan tilaajan kanssa. Koulutus voidaan toteuttaa myös verkossa. Sisältöjä voivat olla esimerkiksi:

  • pedagogiikka pienten kanssa
  • pienen lapsen taidot ja oppiminen
  • alle 3-vuotiaiden ryhmätoiminta
  • pienen lapsen leikki
  • pienen lapsen spiritualiteetti
  • vuorovaikutus ja kohtaaminen
  • havainnointi ja pedagoginen dokumentointi
  • kiintymyssuhde, temperamentti ja persoona.
Kieli: Suomi
Tiedustelut kustannuksista: Päivi Aumala, paivi.aumala@step.fi, 040 1581345
Tiedustelut sisältö: Päivi Aumala, paivi.aumala@step.fi, 040 1581345
Linkki kotisivulle: https://seurakunnille.step.fi/
Toteuttaja: STEP-koulutus
Arkistointitunnus: KK20240506105440TI000350