Pitkäaikaissairaan lapsen, nuoren ja hänen perheensä terveyden edistäminen

Takaisin

(5 op)

Perhehoitotyö osaksi ammattiosaamistasi! Työskenteletkö tai haluaisitko työskennellä perheiden hyvinvoinnin ja terveyden tukemisessa ja kaipaatko lisää toiminnallisia menetelmiä sekä moniammatillista osaamista? Tällä avoimen amk:n opintojaksolla perehdytään mm. perhe- ja perhehoitotyön tieteellisiin lähestymistapoihin, lapsen ja nuoren terveyden edistämiseen sekä moniammatilliseen verkostotyöhön perhetyössä.
Opintojakso kuuluu sosiaali- ja terveysalan koulutusten loppuvaiheen opintoihin ja se soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja sosionomeille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen.

Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Kasvatus, Perhe ja parisuhde
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Kevät 2021
Ilmoittautuminen viimeistään: 17.12.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 17.12. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet: Opiskelija 
– osaa soveltaa tieteellistä tietoa perhehoitotyöstä lapsen/nuoren pitkäaikaissairauden hoidossa, terveyden edistämisessä ja vaikutuksista perheeseen 
– osaa nostaa esiin ja tunnistaa yleisiä kansallisia ja kansainvälisiä haasteita ja yhteiskunnan muutoksia lasten ja nuorten terveyden edistämisessä ja pitkäaikaissairauksien hoidossa 
- osaa arvioida voimavarakeskeisen ja moniammatillisen perhe- ja perhehoitotyön toiminnan vaikuttavuutta 
– osaa ohjata ja tukea perhettä käyttämään järjestöjen, seurakunnan ja matalan kynnyksen palveluita
Lisätietoja: Ydinsisällöt- tieteelliset lähestymistavat perhe- ja perhehoitotyössä 
– keskeiset syrjäytymistä ja huono-osaisuutta aiheuttavat tekijät 
– moniammatillinen verkostotyö, lastensuojelu, perhe- ja perhehoitotyö, kokemusasiantuntijat 
– perheen sisäiset ja ulkoiset rakenteet sekä perhedynamiikka 
– näyttöön perustuva terveyden edistäminen 
– lapsen ja nuoren kasvua, kehitystä ja terveyttä tukevat voimavarat 
– palvelujärjestelmät ja järjestöt

Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.
Pitkäaikaissairaan lapsen, nuoren ja hänen perheensä terveyden edistäminen on osa Perhehoitotyön opintokokonaisuutta. Tutustu koko osaamiskokonaisuuten, mikäli olet kiinnostunut myös perheiden, lasten ja nuorten kanssa tehtävän työn menetelmistä.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu