Pitkäaikaissairaan lapsen, nuoren ja hänen perheensä terveyden edistäminen

Takaisin

(5 op)

​Perhehoitotyö osaksi ammattiosaamistasi! Työskenteletkö tai haluaisitko työskennellä perheiden hyvinvoinnin ja terveyden tukemisessa ja kaipaatko lisää toiminnallisia menetelmiä sekä moniammatillista osaamista? Tällä avoimen amk:n opintojaksolla perehdytään mm. perhe- ja perhehoitotyön tieteellisiin lähestymistapoihin, lapsen ja nuoren terveyden edistämiseen sekä moniammatilliseen verkostotyöhön perhetyössä.

Opintojakso kuuluu sosiaali- ja terveysalan koulutusten loppuvaiheen opintoihin ja se soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja sosionomeille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen.

Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Kasvatus, Perhe ja parisuhde
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Kevät 2022
Ilmoittautuminen viimeistään: 17.12.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 17.12. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija
– osaa soveltaa tieteellistä tietoa perhehoitotyöstä lapsen/nuoren pitkäaikaissairauden hoidossa, terveyden edistämisessä ja vaikutuksista perheeseen
– osaa nostaa esiin ja tunnistaa yleisiä kansallisia ja kansainvälisiä haasteita ja yhteiskunnan muutoksia lasten ja nuorten terveyden edistämisessä ja pitkäaikaissairauksien hoidossa
– osaa arvioida voimavarakeskeisen ja moniammatillisen perhe- ja perhehoitotyön toiminnan vaikuttavuutta
– osaa ohjata ja tukea perhettä käyttämään järjestöjen, seurakunnan ja matalan kynnyksen palveluita
Lisätietoja: ​Ydinsisällöt – tieteelliset lähestymistavat perhe- ja perhehoitotyössä
– keskeiset syrjäytymistä ja huono-osaisuutta aiheuttavat tekijät
– moniammatillinen verkostotyö, lastensuojelu, perhe- ja perhehoitotyö, kokemusasiantuntijat
– perheen sisäiset ja ulkoiset rakenteet sekä perhedynamiikka
– näyttöön perustuva terveyden edistäminen
– lapsen ja nuoren kasvua, kehitystä ja terveyttä tukevat voimavarat
– palvelujärjestelmät ja järjestöt

Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.

Pitkäaikaissairaan lapsen, nuoren ja hänen perheensä terveyden edistäminen on osa Perhehoitotyön opintokokonaisuutta. Tutustu koko osaamiskokonaisuuten, mikäli olet kiinnostunut myös perheiden, lasten ja nuorten kanssa tehtävän työn menetelmistä.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu