Polulla nuorten ja nuorten aikuisten kanssa

Takaisin

​Millainen Polku seurakunnassanne rakentuu nuoresta aikuiseksi? Millaisten lähteiden äärellä siinä ammennetaan voimavaroja? Miten vahvistamme luontevia tapoja osallisuuteen sen eri tasoilla? Koulutuksessa keskitytään 15–22-vuotiaiden Polkuun.

Aihe Sisältö
Tehtäväalue: Kasvatus
Kohderyhmä: Nuorisotyönohjaajat, Papit
Lisätietoja: ​​Sisältöjä

  • Kaste ja kummius -hankkeen, Polku-ajattelun ja seurakuntayhteyden ylläpitäminen sekä seurakunta yhteisönä
  • 15–22-vuotiaiden Polku ja sen kosketuspinnat nuorten ja nuorten aikuisten elämässä
  • Pilottiseurakuntien kokeilujen tuloksia

Koulutuksen laajuus sovitaan tilaajan kanssa (1–3 koulutuspäivää). Tavoitteina voivat olla esim.
Osallistuja

  • tuntee Polku-ajattelun ja osaa hyödyntää sitä omassa työssään
  • tunnistaa seurakuntalaisuutta ja kristillistä identiteettiä vahvistavia toimintatapoja
  • osaa rakentaa vuorovaikutteista toimintaa nuorten ja nuorten aikuisten kanssa.
Tiedustelut kustannuksista: Jaakko Niiles, jaakko.niiles@step.fi, 0400 105072
Tiedustelut sisältö: Jaakko Niiles, jaakko.niiles@step.fi, 0400 105072
Linkki kotisivulle: https://seurakunnille.step.fi/
Toteuttaja: STEP-koulutus