Polun työvälineet johtamisessa ja fasilitoinnissa

Takaisin

(3 op)

​Koulutus peruutettu.

Miten luomme edellytykset aktiiviselle toimijuudelle ja seurakuntayhteydelle? Kuinka organisoimme Polkuun perustuvaa kehittämistyötä yhteisössämme?

Ota haltuun johtamisen ja fasilitoinnin Polku-työvälineet ja innosta niiden avulla seurakuntasi mukaan!

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Kasvatus, Johtaminen, Vapaaehtoistoiminta
Kohderyhmä: Johtajat / lähijohtajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Koulutus peruutettu. 1. jakso 24.-25.11.2022 ja 2. jakso 6.-7.3.2023 Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus
Ilmoittautuminen viimeistään: 16.9.2022
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutus peruutettu.
Osaamistavoitteet:

Osallistuja

  • tuntee erilaisia työyhteisössä ja oman työn organisoinnissa käytettäviä Polku-mallin soveltamiseen kehitettyjä työvälineitä

  • osaa ohjata ja innostaa työyhteisöä ja seurakuntalaisia Polku-mallin käyttöönotossa

Lisätietoja:

Tutustumme erilaisiin Polku-mallin puitteissa kehitettyihin johtamisen ja työyhteisön kehittämisen työvälineisiin ja toimintamalleihin.

Näkökulmina ovat mm.

  • seurakuntalaiset avaintoimijoina

  • yhteisjohtaminen ja -oppiminen

  • muutoksen ohjaaminen ja johtaminen

  • sitouttaminen ja vaikuttaminen

  • työalojen yhteinen työ

  • projektiohjaus

Polku-malli tarkastelee seurakuntaa kokonaisuutena. Sen avulla voidaan mahdollistaa seurakuntalaisten toiminta ja kohdentaa yhteisön voimavarat siten, että seurakuntayhteys voi toteutua kaikissa ikävaiheissa. Polku-malli rakentuu aina seurakunnan omista lähtökohdista käsin, yhteisiä tukimateriaaleja ja -toimintoja hyödyntäen.

4 (2+2) lähiopetuspäivää, orientoiva tehtävä ja jaksojen väliin sijoittuva tehtävä omassa työyhteisössä, kirjallisuutta. Ennen koulutusta osallistujan tulee olla perehtynyt Polku-toimintamalliin ja sen materiaaleihin sekä Ovet auki -strategiaan

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 380 €
Täysihoito: 166 €/2hh tai 206 €/1hh
Kustannusten lisätiedot: Yhden jakson hinnat eriteltyinä: ateriat: 22 €, majoitus (sis. aamu- ja iltapalan): 81 €/1hh tai 61 €/2 hh
Tiedustelut kustannuksista: koulutukset@seurakuntaopisto.fi
Tiedustelut sisältö: satu.reinikainen@seurakuntaopisto.fi 0407019713 timo.tulisalo@lastenjanuortenkeskus.fi 0443469522
Linkki kotisivulle: https://www.seurakuntaopisto.fi
Toteuttaja: STEP-koulutus
Yhteistyökumppanit: Lasten ja nuorten keskus ry