PT 10 Työyhteisö ja hallinto. Helsinki, Espoo, Turku. Ryhmä A

Takaisin

(5 op)

Pastoraalitutkinto on papin työuran alkuvaiheeseen sijoittuva tutkinto, joka syventää ja laajentaa osaamista papin työssä. Se sijoittuu Suomen tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksessä (FiNQF) tasolle 6.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Pastoraalitutkinto
Tehtäväalue: Hallinto ja talous, Työelämätaidot
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 16.1.2025 klo 9-11 Teams, 26.-27.2.2025 Helsingin tuomiokapitulin koulutustila, Bulevardi 16 B, 24.4.2025 klo 9-15 Teams ja 19.-20.5.2025 Helsingin tuomiokapitulin koulutustila.
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: Osallistuja

 • ymmärtää organisaation ja työyhteisön toiminnan yleisiä lainalaisuuksia
 • kehittää omia taitojaan työyhteisön jäsenenä
 • tuntee seurakuntansa suunnittelujärjestelmän
 • osaa laatia oman vastuualueensa toimintasuunnitelman ja talousarvion
 • osaa soveltaa työssään hyvän hallinnon periaatteita, kirkollista ja muuta tarpeellista lainsäädäntöä ja sopimuksia
 • ymmärtää kokoustekniikan yleiset lainalaisuudet sekä hallinnollisten ja toiminnallisten kokouksien eron
 • ymmärtää työsuojelun ja yhteistoiminnan merkityksen työhyvinvoinnille

Lisätietoja: ​Sisältö

 • toimivan työyhteisön peruspilarit
 • kokoustaidot
 • työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet; johtaja työyhteisön esihenkilönä ja työnantajan edustajana, työntekijä työyhteisön jäsenenä
 • toiminta- ja taloussuunnittelu strategian toteuttajana
 • soveltuvin osin kirkkolainsäädäntö, hallintomenettelyyn liittyvä säädöstö, KirVESTES sekä työsuojeluun ja yhteistyöhön liittyvät säädökset

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 250 €
Kustannusten lisätiedot: Osallistumismaksu sisältää intensiivijaksojen lounaat, ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: anna-tiina.jarvinen@evl.fi
Tiedustelut sisältö: anna-tiina.jarvinen@evl.fi
Aineistoa: https://evl.fi/documents/1327140/0/Toteutussuunnitelma+1.1.2023_p%C3%A4ivitetty+%281%29.pdf/1904e207-9ec7-26fc-acc1-e60b0f9978fe?t=1675351605981
Toteuttaja: Helsingin hiippakunta
Yhteistyökumppanit: Espoon hiippakunta, Turun arkkihiippakunta
Arkistointitunnus: KK20240423083140KO001679