PT 10 Työyhteisö ja hallinto, ryhmä A Helsinki, Espoo, Turku

Takaisin

(5 op)

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Pastoraalitutkinto
Tehtäväalue: Työelämätaidot
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: startti 16.1.2024 klo 9-11, Teams, 1. intensiivijakso 8.-9.2.2024. Helsingin hpk:n tuomiokapituli, 2. intensiivijakso 9.4.2024 klo 9-15. Teams, 3. intensiivijakso 20.-21.5.2024. Helsingin hpk:n tuomiokapituli
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

 • ymmärtää organisaation ja työyhteisön toiminnan yleisiä lainalaisuuksia
 • kehittää omia taitojaan työyhteisön jäsenenä
 • tuntee seurakuntansa suunnittelujärjestelmän
 • osaa laatia oman vastuualueensa toimintasuunnitelman ja talousarvion
 • osaa soveltaa työssään hyvän hallinnon periaatteita, kirkollista ja muuta tarpeellista lainsäädäntöä ja sopimuksia
 • ymmärtää kokoustekniikan yleiset lainalaisuudet sekä hallinnollisten ja toiminnallisten kokouksien eron
 • ymmärtää työsuojelun ja yhteistoiminnan merkityksen työhyvinvoinnille
Lisätietoja: ​Sisältö:

 • toimivan työyhteisön peruspilarit
 • kokoustaidot
 • työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet; johtaja työyhteisön esihenkilönä ja
 • työnantajan edustajana, työntekijä työyhteisön jäsenenä
 • toiminta- ja taloussuunnittelu strategian toteuttajana
 • tutustuminen kirkkoneuvoston/seurakuntaneuvoston tai valtuuston kokoukseen
 • soveltuvin osin kirkkolainsäädäntö, hallintomenettelyyn liittyvä säädöstö, KirVESTES sekä
 • työsuojeluun ja yhteistyöhön liittyvät säädökset
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 250
Muut kustannukset: matkakustannukset kotoa
Kustannusten lisätiedot: intensiivipäivien lounas ja aamukahvit sisältyy osallistumismaksuun, mahdollinen majoitus omalla kustannuksella
Tiedustelut kustannuksista: reijo.liimatainen@evl.fi
Tiedustelut sisältö: salla.poropudas@evl.fi
Aineistoa: https://evl.fi/documents/1327140/0/Toteutussuunnitelma+1.1.2023_p%C3%A4ivitetty+%281%29.pdf/1904e207-9ec7-26fc-acc1-e60b0f9978fe?t=1675351605981
Toteuttaja: Helsingin hiippakunta
Yhteistyökumppanit: Espoon hiippakunta, Turun arkkihiippakunta