PT 10 Työyhteisö ja hallinto

Takaisin

(5 op)

Uudistunut pastoraalitutkinnon toteutussuunnitelma otetaan käyttöön 1.1.2023. Opintokokonaisuuksien osaamistavoitteet ja sisällöt on päivitetty. Opintokokonaisuksilla on yksi toteutusmuoto. Lähtökohtana on, että kaikki suorittavat opintokokonaisuuden sen mukaisena. Aiemmista A- ja B-vaihtoehtoisista toteutusmuodoista on luovuttu.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Pastoraalitutkinto
Tehtäväalue: Työelämätaidot, Hallinto ja talous
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: I jakso 12.-14.9.2023, II jakso 7.-8.11.2023, Oulun tuomiokapituli, Koulutussali, Hallituskatu 3
Ilmoittautuminen viimeistään: 30.11.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautuminen hiippakunnan kalenterin kautta, missä viimeisin tieto liittyen koulutukseen.
Osaamistavoitteet: Osallistuja

 • ymmärtää organisaation ja työyhteisön toiminnan yleisiä lainalaisuuksia
 • kehittää omia taitojaan työyhteisön jäsenenä
 • tuntee seurakuntansa suunnittelujärjestelmän 
 • osaa laatia oman vastuualueensa toimintasuunnitelman ja talousarvion 
 • osaa soveltaa työssään hyvän hallinnon periaatteita, kirkollista ja muuta tarpeellista lainsäädäntöä ja sopimuksia 
 • ymmärtää kokoustekniikan yleiset lainalaisuudet sekä hallinnollisten ja toiminnallisten kokouksien eron
 • ymmärtää työsuojelun ja yhteistoiminnan merkityksen työhyvinvoinnille .

Lisätietoja: ​​​Sisältö:

 • toimivan työyhteisön peruspilarit
 • kokoustaidot
 • työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet, johtaja työyhteisön esihenkilönä ja työnantajan edustajana, työntekijä työyhteisön jäsenenä
 • toiminta- ja taloussuunnittelu strategian toteuttajana
 • tutustuminen kirkkoneuvoston/seurakuntaneuvoston tai valtuuston kokoukseen
 • soveltuvin osin kirkkolainsäädäntö, hallintomenettelyyn liittyvä säädöstö, KirVESTES, työsuojeluun ja yhteistyöhön liittyvät säädökset.

Mikäli HOPS:ssa on ehdotettu osaamisperusteista yksilöllistämistä (vain erityisissä poikkeustapauksissa), yksityiskohdista sovitaan vastaavan kouluttajan kanssa.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: Ruokailumaksu 25 e / lähijakso, yhteensä 125 euroa.
Täysihoito: ei ole
Muut kustannukset: Osallistuja huolehtii itse majoituksen.
Tiedustelut kustannuksista: aino.hartikka@evl.fi
Tiedustelut sisältö: mirva.kuikka@evl.fi
Toteuttaja: Oulun hiippakunta