PT 4 Kirkon usko, tunnustus ja ekumenia

Takaisin

(6 op)

Uudistunut pastoraalitutkinnon toteutussuunnitelma otetaan käyttöön 1.1.2023. Opintokokonaisuuksien osaamistavoitteet ja sisällöt on päivitetty. Opintokokonaisuksilla on yksi toteutusmuoto. Lähtökohtana on, että kaikki suorittavat opintokokonaisuuden sen mukaisena. Aiemmista A- ja B-vaihtoehtoisista toteutusmuodoista on luovuttu.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Pastoraalitutkinto
Tehtäväalue: Jumalanpalveluselämä ja julistus, Spiritualiteetti, Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 1. jakso 2.-3.2. 2023 ja 2. jakso 25.-27.9. 2023, Haapaniemen hiippakuntakartano, Haapaniementie 50, Kuortane
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • ymmärtää kristillisen uskon ekumeenisen luonteen  
  • osaa hyödyntää työssään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjojen teologiaa 
  • osaa soveltaa kirkon uskoa eri konteksteissa 
  • osaa tulkita ymmärrettävästi kirkon uskoa vuorovaikutustilanteissa  
  • osaa arvioida ajankohtaisia uskonnollisia ja maailmankatsomuksellisia trendejä 
  • osaa tunnistaa oman asenteensa vaikutuksen ekumeeniseen yhteistyöhön 

Lisätietoja: ​Sisältö:

  • pappisvirassa kohdattavat kristinuskon sisältökysymykset ja ajankohtaiset teemat
  • tunnustuskirjojen syntyhistoria ja teologiset pääpiirteet
  • ajankohtaiset ekumeeniset kysymykset ja teologiset tulkintamallit
  • ajankohtaisen uushenkisyyden ja -hengellisyyden sekä uskontokritiikin kohtaaminen.

Mikäli HOPS:ssa on ehdotettu osaamisperusteista yksilöllistämistä (vain erityisissä poikkeustapauksissa), yksityiskohdista sovitaan vastaavan kouluttajan kanssa.Opinkokokonaisuuteen kuuluu oppimistehtäviä, kirjallisuutta ja intensiivi- ja etäopiskelujaksoja. Ne on kuvattu tarkemmin pastoraalitutkinnon uudistetussa toteutussuunnitelmassa (evl.fi/pastoraali).

Osallistumismaksu: 50 €
Täysihoito: Kurssin kokonaishinta noin: 517,-/1 hh. Ilman majoitusta 300,-. (Koulutuksen hinnat per jakso: majoittujat: 2 pv: 212,-/1 hh; 3 pv: 305,-/1 hh. Ilman majoitusta 60,-/pv.)
Kustannusten lisätiedot: Peruminen on maksuton ennen ilmoittautumisajan päättymistä 31.10.2022. Mikäli peruutus tapahtuu ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, tee ilmoitus lapua.tuomiokapituli@evl.fi.
Tiedustelut kustannuksista: lapua.tuomiokapituli@evl.fi
Tiedustelut sisältö: Jukka Jämsén jukka.jamsen@evl.fi, 0400 945120, ja Terhi Kaira, terhi.kaira@evl.fi, 050 3263 012
Linkki kotisivulle: https://www.lapuanhiippakunta.fi/kalenteri/pt4-kirkon-usko-tunnustus-ja-ekumenia-2023/
Toteuttaja: Lapuan hiippakunta