PT 4 Kirkon usko, tunnustus ja ekumenia, Mikkeli ja Kuopio

Takaisin

(6 op)

Pastoraalitutkinto on papin työuran alkuvaiheeseen sijoittuva tutkinto, joka syventää ja laajentaa osaamista papin työssä. Se sijoittuu Suomen tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksessä (FiNQF) tasolle 6.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Pastoraalitutkinto
Tehtäväalue: Jumalanpalveluselämä ja julistus, Lähetys, uskontodialogi sekä kulttuurien ja uskontojen moninaisuus, Usko ja spiritualiteetti
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 1. jakso 10.-12.9.2025, 2. jakso 6.-7.11.2025 Susiniemen leirikeskus, Mikkeli
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: Osallistuja

  • ymmärtää kristillisen uskon ekumeenisen luonteen
  • osaa hyödyntää työssään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjojen teologiaa 
  • osaa soveltaa kirkon uskoa eri konteksteissa 
  • osaa tulkita ymmärrettävästi kirkon uskoa vuorovaikutustilanteissa 
  • osaa arvioida ajankohtaisia uskonnollisia ja maailmankatsomuksellisia trendejä 
  • osaa tunnistaa oman asenteensa vaikutuksen ekumeeniseen yhteistyöhön. 

Lisätietoja: Sisältö

  • pappisvirassa kohdattavat kristinuskon sisältökysymykset ja ajankohtaiset teemat
  • tunnustuskirjojen syntyhistoria ja teologiset pääpiirteet
  • ajankohtaiset ekumeeniset kysymykset ja teologiset tulkintamallit
  • ajankohtaisen uushenkisyyden ja -hengellisyyden sekä uskontokritiikin kohtaaminen.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 100 eur (50 eur / jakso)
Täysihoito: I jakso 355 eur / 2 hh, II jakso 202 eur / 2 hh. Yhden hengen huoneen lisämaku 31 eur / vrk
Kustannusten lisätiedot: Osallistumisen voi perua kuluitta kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. Mikäli peruutusta ei tehdä, tuomiokapituli veloittaa osallistumismaksun ja mahdolliset muut kulut. Lääkärintodistuksella todennetuissa sairaustapauksissa kuluja ei peritä.
Tiedustelut kustannuksista: Marko Marttila, marko.marttila@evl.fi 050 368 9808
Tiedustelut sisältö: Marko Marttila, marko.marttila@evl.fi, 050 368 9808, Eriikka Jankko, eriikka.jankko@evl.fi, 050 530 5310
Linkki kotisivulle: https://www.mikkelinhiippakunta.fi/
Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/kirkon-tutkimus-ja-koulutus/henkilostokoulutus/pastoraalitutkinto/
Toteuttaja: Mikkelin hiippakunta
Yhteistyökumppanit: Kuopion hiippakunta
Arkistointitunnus: KK20240409100239KO001643