PT 4 Kirkon usko, tunnustus ja ekumenia, Mikkeli, Kuopio

Takaisin

(6 op)

Uudistunut pastoraalitutkinnon toteutussuunnitelma otetaan käyttöön 1.1.2023. Opintokokonaisuuksien osaamistavoitteet ja sisällöt on päivitetty. Opintokokonaisuksilla on yksi toteutusmuoto. Lähtökohtana on, että kaikki suorittavat opintokokonaisuuden sen mukaisena. Aiemmista A- ja B-vaihtoehtoisista toteutusmuodoista on luovuttu.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Pastoraalitutkinto
Tehtäväalue: Jumalanpalveluselämä ja julistus, Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys, Spiritualiteetti
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 1. jakso 6.-8.9.2023, 2. jakso 9.-10.11.2023 Partaharjukeskus, Pieksämäki
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: Osallistuja

  • ymmärtää kristillisen uskon ekumeenisen luonteen  
  • osaa hyödyntää työssään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjojen teologiaa 
  • osaa soveltaa kirkon uskoa eri konteksteissa 
  • osaa tulkita ymmärrettävästi kirkon uskoa vuorovaikutustilanteissa  
  • osaa arvioida ajankohtaisia uskonnollisia ja maailmankatsomuksellisia trendejä 
  • osaa tunnistaa oman asenteensa vaikutuksen ekumeeniseen yhteistyöhön. 
Lisätietoja: Sisältö:

  • pappisvirassa kohdattavat kristinuskon sisältökysymykset ja ajankohtaiset teemat
  • tunnustuskirjojen syntyhistoria ja teologiset pääpiirteet
  • ajankohtaiset ekumeeniset kysymykset ja teologiset tulkintamallit
  • ajankohtaisen uushenkisyyden ja -hengellisyyden sekä uskontokritiikin kohtaaminen.

Mikäli HOPS:ssa on ehdotettu osaamisperusteista yksilöllistämistä (vain erityisissä poikkeustapauksissa), yksityiskohdista sovitaan vastaavan kouluttajan kanssa.
Opinkokokonaisuuteen kuuluu oppimistehtäviä, kirjallisuutta ja intensiivi- ja etäopiskelujaksoja. Ne on kuvattu tarkemmin pastoraalitutkinnon uudistetussa toteutussuunnitelmassa (evl.fi/pastoraali).

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 40 eur
Täysihoito: 340 eur / 2 hh sisältäen molemmat jaksot
Kustannusten lisätiedot: 1 hh lisämaksu 30 eur / vrk
Tiedustelut kustannuksista: Senja Mäkelä, senja.makela@evl.fi, 050 389 8858
Tiedustelut sisältö: Marko Marttila, marko.marttila@evl.fi, 050 368 9808, Eriikka Jankko, eriikka.jankko@evl.fi, 050 530 5310
Linkki kotisivulle: https://www.mikkelinhiippakunta.fi/
Toteuttaja: Mikkelin hiippakunta
Yhteistyökumppanit: Kuopion hiippakunta