PT10 Työyhteisö ja hallinto

Takaisin

(5 op)

Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Pastoraalitutkinto
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: I jakso 20.-22.1.2021, II jakso 25.-26.3.3021 Lankaniemen leirikeskus, Mäntyharju
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet:

Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija

– ymmärtää työyhteisön toimintaan liittyvää dynamiikkaa ja tuntee toimivan työyhteisön perusperiaatteet

– pohtii työyhteisön toimintaa johtajuuden ja alaisena toimimisen näkökulmista

– perehtyy seurakuntansa suunnittelujärjestelmään (toiminta-ajatus, visio, strategiset tavoitteet) ja tuntee seurakuntansa toiminta- ja taloussuunnittelun käytännön sekä osaa laatia oman vastuualueensa toimintasuunnitelman ja talousarvion

– tuntee peruspiirteissään kirkon ja seurakunnan toimintarakenteet, hyvän hallinnon periaatteet, kirkollisen ja muun tarpeellisen lainsäädännön sekä sopimusjärjestelmän ja osaa soveltaa niitä työssään

– tuntee työssään keskeiset kokousmenettelyt ja osaa toimia asioiden valmistelijana, esittelijänä, sihteerinä ja puheenjohtajana

– tuntee työsuojelun ja yhteistoiminnan merkityksen työhyvinvoinnin ylläpitäjänä

Lisätietoja:

Opintokokonaisuuden keskeisen sisällön muodostavat:

– toimivan työyhteisön peruspilarit

– työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet; johtaja työyhteisön esimiehenä ja työnantajan edustajana, alainen työyhteisön jäsenenä

– toiminta- ja taloussuunnittelu

– tutustuminen kirkkoneuvoston / seurakuntaneuvoston tai valtuuston kokoukseen

– soveltuvin osin kirkkolainsäädäntö, hallintomenettelyyn liittyvä säädöstö, KirVesTes sekä työsuojeluun ja yhteistyöhön liittyvät säädökset

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: Ei ole
Täysihoito: n. 310 eur sisältäen molemmat jaksot
Tiedustelut kustannuksista: Senja Mäkelä, senja.makela@evl.fi, 050 389 8858
Tiedustelut sisältö: Marko Marttila, marko.marttila@evl.fi, 050 368 9808
Linkki kotisivulle: https://www.mikkelinhiippakunta.fi/
Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/pastoraalitutkinto
Toteuttaja: Mikkelin hiippakunta