PT10 Työyhteisö ja hallinto

Takaisin

(5 op)

​Koulutus on tarkoitettu pastoraalitutkinnon henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatineille papeille. Koulutukseen liittyy tehtäviä ennen lähiopetusjaksoja.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Pastoraalitutkinto
Tehtäväalue: Jumalanpalveluselämä ja julistus, Hallinto ja talous, Työsuojelu ja -hyvinvointi, Työelämätaidot
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: I jakso 13.-15.9.2022, II jakso 8.-9.11.2022 Oulun tuomiokapituli, koulutussali, Hallituskatu 3
Ilmoittautuminen viimeistään: 30.11.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumisen linkki avautuu Oulun hiippakunnan kalenteriin, mistä lisätietoja ja viimeisimmät päivitykset koulutukseen.
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija

  • ymmärtää työyhteisön toimintaan liittyvää dynamiikkaa ja tuntee toimivan työyhteisön perusperiaatteet;
  • pohtii työyhteisön toimintaa johtajuuden ja alaisena toimimisen näkökulmista;
  • perehtyy seurakuntansa suunnittelujärjestelmään (toiminta-ajatus, visio, strategiset tavoitteet),
  • tuntee seurakuntansa toiminta- ja taloussuunnittelun käytännön sekä osaa laatia oman vastuualueensa toimintasuunnitelman ja talousarvion;
  • tuntee peruspiirteissään kirkon ja seurakunnan toimintarakenteet, hyvän hallinnon periaatteet, kirkollisen ja muun tarpeellisen lainsäädännön sekä sopimusjärjestelmän ja osaa soveltaa niitä työssään; – tuntee työssään keskeiset kokousmenettelyt sekä osaa toimia asioiden valmistelijana, esittelijänä, sihteerinä ja puheenjohtajana;
  • tuntee työsuojelun ja yhteistoiminnan merkityksen työhyvinvoinnin ylläpitämisessä.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: Ruokailumaksu 25 €/lähijaksopäivä, yhteensä 125 €
Täysihoito: Ruokailumaksu 25 €/lähijaksopäivä, yhteensä 125 €
Muut kustannukset: Osallistuja huolehtii itse majoituksen
Tiedustelut kustannuksista: aino.hartikka@evl.fi
Tiedustelut sisältö: Juha Rauhala, juha.rauhala@evl.fi; Mirva Kuikka, mirva.kuikka@evl.fi; Mari Aalto, mari.aalto@evl.fi;
Toteuttaja: Oulun hiippakunta