PT10 Työyhteisö ja hallinto

Takaisin

(5 op)

Koulutusrakenne: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: pastoraalitutkinto
Kohderyhmä: papit
Aika ja paikka: I jakso 22.-24.1.2020, II jakso 19.-20.3.2020 Lankaniemen leirikeskus, Mäntyharju
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2019
Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/PT10_Tyoyhteiso_ja_hallinto_pastoraalikurssi_3459
Osaamistavoitteet: Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija

– ymmärtää työyhteisön toimintaan liittyvää dynamiikkaa ja tuntee toimivan työyhteisön perusperiaatteet

– pohtii työyhteisön toimintaa johtajuuden ja alaisena toimimisen näkökulmista

– perehtyy seurakuntansa suunnittelujärjestelmään (toiminta-ajatus, visio, strategiset tavoitteet) ja tuntee seurakuntansa toiminta- ja taloussuunnittelun käytännön sekä osaa laatia oman vastuualueensa toimintasuunnitelman ja talousarvion

– tuntee peruspiirteissään kirkon ja seurakunnan toimintarakenteet, hyvän hallinnon periaatteet, kirkollisen ja muun tarpeellisen lainsäädännön sekä sopimusjärjestelmän ja osaa soveltaa niitä työssään

– tuntee työssään keskeiset kokousmenettelyt ja osaa toimia asioiden valmistelijana, esittelijänä, sihteerinä ja puheenjohtajana

– tuntee työsuojelun ja yhteistoiminnan merkityksen työhyvinvoinnin ylläpitämisessä

Kieli: suomi
Täysihoito: 320 eur
Kustannusten lisätieto: Sisältää molemmat jaksot
Tiedustelut: Päivi Erkkilä paivi.erkkila@evl.fi 050 530 5310
Lisätietoja: Opintokokonaisuuden keskeisen sisällön muodostavat:

– toimivan työyhteisön peruspilarit

– työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet; johtaja työyhteisön esimiehenä ja työnantajan edustajana, alainen työyhteisön jäsenenä

– toiminta- ja taloussuunnittelu

– tutustuminen kirkkoneuvoston/seurakuntaneuvoston tai valtuuston kokoukseen

– soveltuvin osin kirkkolainsäädäntö, hallintomenettelyyn liittyvä säädöstö, KirVesTes sekä työsuojeluun ja yhteistyöhön liittyvät säädökset

– kokoustaidot

Linkki kotisivulle: http://www.mikkelinhiippakunta.fi/
Toteuttaja: Mikkelin hiippakunta