PT10 Työyhteisö ja hallinto, Kuopio ja Mikkeli

Takaisin

(5 op)

Pastoraalitutkinto on papin työuran alkuvaiheeseen sijoittuva tutkinto, joka syventää ja laajentaa osaamista papin työssä. Se sijoittuu Suomen tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksessä (FiNQF) tasolle 6.

Uudistunut pastoraalitutkinnon toteutussuunnitelma otettiin käyttöön 1.1.2023. Opintokokonaisuuksien osaamistavoitteet ja sisällöt on päivitetty. Opintokokonaisuksilla on yksi toteutusmuoto. Lähtökohtana on, että kaikki suorittavat opintokokonaisuuden sen mukaisena.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Pastoraalitutkinto
Tehtäväalue: Hallinto ja talous, Työelämätaidot
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 1. jakso 27.-29.1.2025 Rytkyn leirikeskus, Rytkynrannantie 16, 70800 KUOPIO, 2. jakso 13.-14.5.2025 paikka avoin
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: Osallistuja

  • ymmärtää organisaation ja työyhteisön toiminnan yleisiä lainalaisuuksia
  • kehittää omia taitojaan työyhteisön jäsenenä
  • tuntee seurakuntansa suunnittelujärjestelmän 
  • osaa laatia oman vastuualueensa toimintasuunnitelman ja talousarvion 
  • osaa soveltaa työssään hyvän hallinnon periaatteita, kirkollista ja muuta tarpeellista lainsäädäntöä ja sopimuksia 
  • ymmärtää kokoustekniikan yleiset lainalaisuudet sekä hallinnollisten ja toiminnallisten kokouksien eron
  • ymmärtää työsuojelun ja yhteistoiminnan merkityksen työhyvinvoinnille .

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 100,00 (50 €/jakso)
Täysihoito: 1. jakso noin 200,00 €, 2. jakso noin 150,00€
Kustannusten lisätiedot: Osallistumisen voi perua kuluitta viikkoa ennen tapahtumaa. Mikäli peruutusta ei tehdä, tuomiokapituli veloittaa osallistumismaksun ja mahdolliset muut kulut. Lääkärintodistuksella todennetuissa sairaustapauksissa kuluja ei peritä.
Tiedustelut kustannuksista: Marjaana Hartikainen, marjaana.hartikainen@evl.fi, 044 7050 606
Tiedustelut sisältö: Sakari Häkkinen, sakari.hakkinen@evl.fi, 044 7050 607, Antti Kokkonen, antti.kokkonen@evl.fi, 040 6881 455
Linkki kotisivulle: https://www.kuopionhiippakunta.fi/
Toteuttaja: Kuopion hiippakunta
Yhteistyökumppanit: Mikkelin hiippakunta
Arkistointitunnus: KK20240417112632KO001651