PT10 Työyhteisö ja hallinto Kuopio, Mikkeli

Takaisin

(5 op)

Koulutustyyppi: Pastoraalitutkinto
Tehtäväalue: Hallinto ja talous, Työsuojelu ja -hyvinvointi, Työelämätaidot, Johtaminen
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 1. jakso 2.-4.2.2022, 2. jakso 9.-10.5.2022, Partaharjukeskus, Partaharjuntie 361, 76280 Partaharju
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Osallistumisen voi perua kuluitta viikkoa ennen tapahtumaa. Mikäli peruutusta ei tehdä, tuomiokapituli veloittaa osallistumismaksun ja mahdolliset muut kulut. Lääkärintodistuksella todennetuissa sairaustapauksissa kuluja ei peritä.
Osaamistavoitteet: ​Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää työyhteisön toimintaan liittyvää dynamiikkaa ja tunteet toimivan työyhteisön perusperiaatteet
 • pohtii työyhteisön toimintaa johtajuuden ja alaisena toimimisen näkökulmista
 • perehtyy seurakuntansa suunnittelujärjestelmään (toiminta-ajatus, visio, strategiset tavoitteet) ja tuntee seurakuntansa toiminta- ja taloussuunnittelun käytännön sekä osaa laatia oman vastuualueensa toimintasuunnitelman ja talousarvion
 • tuntee peruspiirteissään kirkon ja seurakunnan toimintarakenteet, hyvän hallinnon periaatteet, kirkollisen ja muun tarpeellisen lainsäädännön sekä sopimusjärjestelmän ja osaa soveltaa niitä työssään
 • tuntee työssään keskeiset kokousmenettelyt ja osaa toimia asioiden valmistelijana, esittelijänä, sihteerinä ja puheenjohtajana
 • tuntee työsuojelun ja yhteistoiminnan merkityksen työhyvinvoinnin ylläpitämisessä
Lisätietoja: ​​Opintokokonaisuuden keskeisen sisällön muodostavat:

 • toimivan työyhteisön peruspilarit
 • työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet; johtaja työyhteisön esimiehenä ja työnantajan edustajana, alainen työyhteisön jäsenenä
 • toiminta- ja taloussuunnittelu
 • tutustuminen kirkkoneuvoston/seurakuntaneuvoston tai valtuuston kokoukseen
 • soveltuvin osin kirkkolainsäädäntö, hallintomenettelyyn liittyvä säädöstö, KirVesTes sekä työsuojeluun ja yhteistyöhön liittyvät säädökset
 • kokoustaidot
Osallistumismaksu: 40,00 €/jakso
Täysihoito: 1. jakso 1 hh 255,00 €/osallistuja, 2 hh 205,00 €/osallistuja; 2. jakso 1 hh 145,00 €/osallistuja, 2 hh 125,00 €/osallistuja
Tiedustelut kustannuksista: Marjaana Hartikainen, marjaana.hartikainen@evl.fi, 044 7050 606
Tiedustelut sisältö: Sakari Häkkinen, sakari.hakkinen@evl.fi, 044 7050 607, Antti Kokkonen, antti.kokkonen@evl.fi, 040 6881 455
Linkki kotisivulle: https://www.kuopionhiippakunta.fi
Toteuttaja: Kuopion hiippakunta
Yhteistyökumppanit: Mikkelin hiippakunta