PT10 Työyhteisö ja hallinto. Ryhmä B/2022 Helsinki, Espoo ja Turku

Takaisin

(5 op)

Koulutustyyppi: Pastoraalitutkinto
Tehtäväalue: Hallinto ja talous, Työelämätaidot, Johtaminen, Työsuojelu ja -hyvinvointi
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 3 lähijaksoa: 20.1.2022, Helsingin hpk tuomiokapituli, Bulevardi 16 B, 14.-15.2.2022, Helsingin hpk tuomiokapituli, 9.-10.5.2022, Helsingin hpk tuomiokapituli
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää työyhteisön toimintaan liittyvää dynamiikkaa ja tuntee toimivan työyhteisön perusperiaatteet
 • pohtii työyhteisön toimintaa johtajuuden ja alaisena toimimisen näkökulmista
 • perehtyy seurakuntansa suunnittelujärjestelmään (toiminta-ajatus, visio, strategiset tavoitteet) ja tuntee seurakuntansa toiminta- ja taloussuunnittelun käytännön sekä osaa laatia oman vastuualueensa toimintasuunnitelman ja talousarvion
 • tuntee peruspiirteissään kirkon ja seurakunnan toimintarakenteet, hyvän hallinnon periaatteet, kirkollisen ja muun tarpeellisen lainsäädännön sekä sopimusjärjestelmän ja osaa soveltaa niitä työssään
 • tuntee työssään keskeiset kokousmenettelyt ja osaa toimia asioiden valmistelijana, esittelijänä, sihteerinä ja puheenjohtajana
 • tuntee työsuojelun ja yhteistoiminnan merkityksen työhyvinvoinnin ylläpitämisessä

Lisätietoja: Opintokokonaisuuden keskeisen sisällön muodostavat:

 • toimivan työyhteisön peruspilarit
 • työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet; johtaja työyhteisön esimiehenä ja työnantajan edustajana, alainen työyhteisön jäsenenä
 • toiminta- ja taloussuunnittelu
 • tutustuminen kirkkoneuvoston/seurakuntaneuvoston tai valtuuston kokoukseen
 • soveltuvin osin kirkkolainsäädäntö, hallintomenettelyyn liittyvä säädöstö, KirVesTes sekä työsuojeluun ja yhteistyöhön liittyvät säädökset
 • kokoustaidot

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 250€
Kustannusten lisätiedot: Osallistumismaksussa lounaat kurssipäivinä. Kurssi ei sisällä majoitusta
Tiedustelut kustannuksista: reijo.liimatainen@evl.fi
Tiedustelut sisältö: reijo.liimatainen@evl.fi
Toteuttaja: Helsingin hiippakunta
Yhteistyökumppanit: Espoon hiippakunta, Turun arkkihiippakunta