PT10 Työyhteisö ja hallinto. Ryhmä B/ 2023. Helsinki, Espoo, Turku

Takaisin

(5 op)

Uudistunut pastoraalitutkinnon toteutussuunnitelma otetaan käyttöön 1.1.2023. Opintokokonaisuuksien osaamistavoitteet ja sisällöt on päivitetty. Opintokokonaisuksilla on yksi toteutusmuoto. Lähtökohtana on, että kaikki suorittavat opintokokonaisuuden sen mukaisena. Aiemmista A- ja B-vaihtoehtoisista toteutusmuodoista on luovuttu.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Pastoraalitutkinto
Tehtäväalue: Työelämätaidot, Hallinto ja talous
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 24.1.2023 Verkkokoulutus, 13.-14.2.2023 Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin koulutustila, 22.-23.5.2023 Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin koulutustila.
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja

 • ymmärtää organisaation ja työyhteisön toiminnan yleisiä lainalaisuuksia
 • kehittää omia taitojaan työyhteisön jäsenenä
 • tuntee seurakuntansa suunnittelujärjestelmän
 • osaa laatia oman vastuualueensa toimintasuunnitelman ja talousarvion
 • osaa soveltaa työssään hyvän hallinnon periaatteita, kirkollista ja muuta tarpeellista lainsäädäntöä ja sopimuksia
 • ymmärtää kokoustekniikan yleiset lainalaisuudet sekä hallinnollisten ja toiminnallisten kokouksieneron
 • ymmärtää työsuojelun ja yhteistoiminnan merkityksen työhyvinvoinnille

Lisätietoja: ​​​Sisältö:

 • toimivan työyhteisön peruspilarit
 • kokoustaidot
 • työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet, johtaja työyhteisön esihenkilönä ja työnantajan edustajana, työntekijä työyhteisön jäsenenä
 • toiminta- ja taloussuunnittelu strategian toteuttajana
 • tutustuminen kirkkoneuvoston/seurakuntaneuvoston tai valtuuston kokoukseen
 • soveltuvin osin kirkkolainsäädäntö, hallintomenettelyyn liittyvä säädöstö, KirVESTES, työsuojeluun ja yhteistyöhön liittyvät säädökset.

Mikäli HOPS:ssa on ehdotettu osaamisperusteista yksilöllistämistä (vain erityisissä poikkeustapauksissa), yksityiskohdista sovitaan vastaavan kouluttajan kanssa.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 250
Kustannusten lisätiedot: Osallistumismaksu sisältää lounaat lähikoulutuspäivinä. Ei majoitusta.
Tiedustelut kustannuksista: reijo.liimatainen@evl.fi
Tiedustelut sisältö: reijo.liimatainen@evl.fi
Toteuttaja: Helsingin hiippakunta
Yhteistyökumppanit: Espoon hiippakunta, Turun arkkihiippakunta