PT10 Työyhteisö ja hallinto

Takaisin

(5 op)

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Pastoraalitutkinto
Tehtäväalue: Hallinto ja talous, Työsuojelu ja -hyvinvointi, Työelämätaidot, Johtaminen
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 9.-10.11.2022 ja 8.-10.2.2023 Pappilanniemen kurssikeskus. Pappilanniemi 51, 37700 Sääksmäki
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.5.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

 • ymmärtää työyhteisön toimintaan liittyvää dynamiikkaa ja tuntee toimivan työyhteisön perusperiaatteet
 • pohtii työyhteisön toimintaa johtajuuden ja alaisena toimimisen näkökulmista
 • perehtyy seurakuntansa suunnitelujärjestelmään (toiminta-ajatus, visio, strategiset tavoitteet)
 • tuntee seurakuntansa toiminta- ja taloussuunnittelun käytännön sekä osaa laatia oman vastuualueensa toimintasuunnitelman ja talousarvion
 • tuntee peruspiirteissään kirkon ja seurakunnan toimintarakenteet, hyvän hallinnln periaatteet, kirkollisen ja muun tarpeellisen lainsäädännön sekä sopimusjärjestelemän ja osaa soveltaa niitä työssään
 • tuntee työssään keskeiset kokousmenettelyt ja osaa toimia asioiden valmistelijana, esittelijänä, sihteerinä ja puheenjohtajana
 • tuntee työsuojelun ja yhteistoiminnan merkityksen työhyvinvoinnin ylläpitämisessä

Lisätietoja: ​Koulutukseen sisältyy oppimistehtäviä ennakkoon ja lähiopetusjaksojen välissä sekä kokoava oppimistehtävä. Ohjaajina Hannu Laukkonen, Jorma Juutilainen ja Timo Frilander.

Opintokokonaisuuden keskeisen sisällön muodostavat:

 • toimivan työyhteisön peruspilarit
 • työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet: johtaja työyhteisön esimiehenä ja työnantajan edustajana, alainen työyhteisön jäsenenä
 • toiminta- ja taloussuunnittelu
 • tutustuminen kirkkoneuvoston/seurakuntaneuvoston tai -valtuuston kokoukseen
 • soveltuvin osin kirkkolainsäädäntö, hallintomenettelyyn liittyvä säädöstö, KirVesTes sekä työsuojeluun ja yhteistyöhön liittyvät säädökset
 • kokoustaidot

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 260 €. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Täysihoito: Osallistumismaksuun sisältyy täysihoito.
Muut kustannukset: Matkakustannukset
Kustannusten lisätiedot: Koulutukseen osallistumisen esteestä on ilmoitettava välittömästi yhteyshenkilölle. Mikäli peruutus tapahtuu alle kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua, hiippakunta perii peruutuksesta aiheutuneet kustannukset myös maksuttomista koulutuksista.
Tiedustelut kustannuksista: hannu.laukkonen@evl.fi
Tiedustelut sisältö: hannu.laukkonen@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://www.tampereenhiippakunta.fi/
Toteuttaja: Tampereen hiippakunta