PT10 Työyhteisö ja hallinto

Takaisin

(5 op)

Opintokokonaisuuden keskeisen sisällön muodostavat:

  • toimivan työyhteisön peruspilarit
  • työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet; johtaja työyhteisön esimiehenä ja työnantajan edustajana, alainen työyhteisön jäsenenä
  • toiminta- ja taloussuunnittelu
  • tutustuminen kirkkoneuvoston/seurakuntaneuvoston tai valtuuston kokoukseen
  • soveltuvin osin kirkkolainsäädäntö, hallintomenettelyyn liittyvä säädöstö, KirVesTes sekä työsuojeluun ja yhteistyöhön liittyvät säädökset​

Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Pastoraalitutkinto
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 1. jakso 3.-5.2.2021, 2. jakso 10.-11.5.2021, Kuopion tuomiokapituli, Kuninkaankatu 22 A 3, Kuopio
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Osallistumisen voi perua kuluitta viikkoa ennen tapahtumaa. Mikäli peruutusta ei tehdä, tuomiokapituli veloittaa osallistumismaksun ja mahdolliset muut kulut. Lääkärintodistuksella todennetuissa sairaustapauksissa kuluja ei peritä.
Osaamistavoitteet: osallistuja

  • ymmärtää työyhteisön toimintaan liittyvää dynamiikkaa ja tunteet toimivan työyhteisön perusperiaatteet
  • pohtii työyhteisön toimintaa johtajuuden ja alaisena toimimisen näkökulmista
  • perehtyy seurakuntansa suunnittelujärjestelmään (toiminta-ajatus, visio, strategiset tavoitteet) ja tuntee seurakuntansa toiminta- ja taloussuunnittelun käytännön sekä osaa laatia oman vastuualueensa toimintasuunnitelman ja talousarvion-tuntee peruspiirteissään kirkon ja seurakunnan toimintarakenteet, hyvän hallinnon periaatteet, kirkollisen ja muun tarpeellisen lainsäädännön sekä sopimusjärjestelmän ja osaa soveltaa niitä työssään
  • tuntee työssään keskeiset kokousmenettelyt ja osaa toimia asioiden valmistelijana, esittelijänä, sihteerinä ja puheenjohtajana
  • tuntee työsuojelun ja yhteistoiminnan merkityksen työhyvinvoinnin ylläpitämisessä
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 40,00 €/jakso
Täysihoito:
Tiedustelut kustannuksista: Marjaana Hartikainen, marjaana.hartikainen@evl.fi, 044 7050 606
Tiedustelut sisältö: Sakari Häkkinen, sakari.hakkinen@evl.fi, 044 7050607, Antti Kokkonen, antti.kokkonen@evl.fi, 040 6881 455
Linkki kotisivulle: https://www.kuopionhiippakunta.fi/
Toteuttaja: Kuopion hiippakunta