PT10 Työyhteisö ja hallinto, ryhmä B

Takaisin

(5 op)

 

Koulutusrakenne: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: pastoraalitutkinto
Kohderyhmä: papit
Aika ja paikka: Kaikissa paikka Helsinginhiippakunnan tuomiokapituli, Bulevardi 16B, 5.krs

1. jakso 13.1.2020

2. jakso 25.-26.2.2020

3. jakso 11.-12.5.2020

Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/PT10_Tyoyhteiso_ja_hallinto_ryhma_B_5188
Osaamistavoitteet: Osallistuja:

– ymmärtää työyhteisön toimintaan liittyvää dynamiikkaa ja tuntee toimivan työyhteisön perusperiaatteet

– pohtii työyhteisön toimintaa johtajuuden ja alaisena toimimisen näkökulmista

– perehtyy seurakuntansa suunnittelujärjestelmään (toiminta-ajatus, visio, strategiset tavoitteet) ja tuntee seurakuntansa toiminta- ja taloussuunnittelun käytännön sekä osaa laatia oman vastuualueensa toimintasuunnitelman ja talousarvion

– tuntee peruspiirteissään kirkon ja seurakunnan toimintarakenteet, hyvän hallinnon periaatteet, kirkollisen ja muun tarpeellisen lainsäädännön sekä sopimusjärjestelmän ja osaa soveltaa niitä työssään

– tuntee työssään keskeiset kokousmenettelyt ja osaa toimia asioiden valmistelijana, esittelijänä, sihteerinä ja puheenjohtajana

– tuntee työsuojelun ja yhteistoiminnan merkityksen työhyvinvoinnin ylläpitämisessä

Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 90 €
Täysihoito: 0
Muut kustannukset: Osallistuja vastaa itse matkakustannuksista.
Kustannusten lisätieto: Osallistumismaksu sisältää lounaat kurssin aikana. Majoitusta ei järjestetä kurssin toimesta.
Tiedustelut: Kai Peltonen, Reijo Liimatainen
Lisätietoja: Koulutukseen sisältyy oppimistehtäviä ennakkoon ja lähiopiskelujaksojen välissä.
Linkki kotisivulle:
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp2?open&cid=Content39D8EA
Toteuttaja: Helsingin ja Espoon hiippakunta, Turun arkkihiippakunta