PT4 Kirkon usko, tunnustus ja ekumenia

Takaisin

(6 op)

Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Pastoraalitutkinto
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: I jakso 22.-24.9.2021, II jakso 18.-19.11.2021 Lankaniemen leirikeskus, Mäntyharju
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet:

Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija

– vahvistuu kristillisen uskon ekumeenisen sisällön tuntemisessa, jäsentämisessä ja siihen sitoutumisessa

– tuntee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjojen teologiaa ja kykenee hyödyntämään sitä pappisvirassa toimiessaan

– prosessoi kirkon uskoa suhteessa papin työhön erilaisissa kulttuurikonteksteissa

– kykenee toimimaan kirkon uskon tulkitsijana ja välittäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

– saa valmiuksia ajankohtaisten uskonnollisten ja maailmankatsomuksellisten kysymysten kohtaamiseen sekä ekumeeniseen yhteistyöhön

Lisätietoja:

Opintokokonaisuuden keskeisen sisällön muodostavat:

– pappisvirassa toimittaessa kohdattavat kristinuskon sisältökysymykset

– tunnustuskirjojen syntyhistoria ja teologiset pääpiirteet

– ajankohtaiset ekumeeniset kysymykset ja teologiset tulkintamallit sekä uskontokritiikin kohtaaminen

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: ei ole
Täysihoito: n. 310 eur sisältäen molemmat jaksot
Tiedustelut kustannuksista: Senja Mäkelä, senja.makela@evl.fi, 050 389 8858
Tiedustelut sisältö: Marko Marttila, marko.marttila@evl.fi, 050 368 9808
Linkki kotisivulle: https://www.mikkelinhiippakunta.fi/
Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/pastoraalitutkinto
Toteuttaja: Mikkelin hiippakunta