PT4 Kirkon usko, tunnustus ja ekumenia

Takaisin

(6 op)

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Pastoraalitutkinto
Tehtäväalue: Spiritualiteetti, Jumalanpalveluselämä ja julistus, Raamatun tulkinta ja käyttö, Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 1. jakso 4.-5.11.2021 ja 2. jakso 22.-24.3.2022 Tampere
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.5.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: https://www.tampereenhiippakunta.fi/koultusten-ja-tilaisuuksien-peruutusehdot/
Osaamistavoitteet: Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija
– vahvistuu kristillisen uskon ekumeenisen sisällön tuntemisessa, jäsentämisessä ja siihen sitoutumisessa
– tuntee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjojen teologiaa ja kykenee hyödyntämään sitä pappisvirassa toimiessaan
– prosessoi kirkon uskoa suhteessa papin työhön erilaisissa kulttuurikonteksteissa
– kykenee toimimaan kirkon uskon tulkitsijana ja välittäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
– saa valmiuksia ajankohtaisten uskonnolisten ja maailmankatsomuksellisten kysymysten kohtaamiseen sekä ekumeeniseen yhteistyöhön
Lisätietoja: Koulutukseen sisältyy kirjallisuutta ja tehtäviä.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 1. lähijakso: matka- ja majoituskulut (osallistuja huolehtii itse), 2. lähijakso: täysihoito 200 € + matkakulut. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Täysihoito: 2. jaksolla on
Muut kustannukset: matka- ja majoituskuluja
Tiedustelut kustannuksista: Hanne von Weissenberg (hanne.vonweissenberg@evl.fi)
Tiedustelut sisältö: hanne.vonweissenberg@evl.fi; terhi.torma@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://www.tampereenhiippakunta.fi/
Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/pastoraalitutkinto
Toteuttaja: Tampereen hiippakunta