PT4 Kirkon usko, tunnustus ja ekumenia

Takaisin

(6 op)

Opintokokonaisuuden keskeisen sisällön muodostavat: – pappisvirassa toimittaessa kohdattavat kristinuskon sisältökysymykset – tunnustuskirjojen syntyhistoria ja teologiset pääpiirteet – ajankohtaiset ekumeeniset kysymykset ja teologiset tulkintamallit sekä uskontokritiikin kohtaaminen

Koulutusrakenne: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: pastoraalitutkinto
Kohderyhmä: papit
Aika ja paikka: 30.-31.3. ja 30.9.-2.10.2020 Oulun tuomiokapituli, Hallituskatu 3 , 90100 Oulu
Ilmoittautuminen viimeistään: 30.10.2019
Ilmoittautumislinkki: https://www.oulunhiippakunta.fi
Toteuttaja: Oulun hiippakunta