PT4 Kirkon usko, tunnustus ja ekumenia

Takaisin

(6 op)

Koulutusrakenne: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: pastoraalitutkinto
Kohderyhmä: papit
Aika ja paikka: I jakso 9.-11.9.2020 ja II jakso 12.-13.11.2020 Lankaniemen leirikeskus, Mäntyharju
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2019
Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/PT4_Kirkon_usko_tunnustus_ja_ekumenia_pastoraalikurssi_6327
Osaamistavoitteet: Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija

– vahvistuu kristillisen uskon ekumeenisen sisällön tuntemisessa, jäsentämisessä ja siihen sitoutumisessa

– tuntee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjojen teologiaa ja kykenee hyödyntämään sitä pappisvirassa toimiessaan

– prosessoi kirkon uskoa suhteessa papin työhön erilaisissa kulttuurikonteksteissa

– kykenee toimimaan kirkon uskon tulkitsijana ja välittäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

– saa valmiuksia ajankohtaisten uskonnollisten ja maailmankatsomuksellisten kysymysten kohtaamiseen sekä ekumeeniseen yhteistyöhön

Kieli: suomi
Täysihoito: 320 eur
Kustannusten lisätieto: sisältää molemmat jaksot
Tiedustelut: Päivi Erkkilä paivi.erkkila@evl.fi 050 530 5310
Lisätietoja: Opintokokonaisuuden keskeisen sisällön muodostavat:

– pappisvirassa toimittaessa kohdattavat kristinuskon sisältökysymykset

– tunnustuskirjojen syntyhistoria ja teologiset pääpiirteet

– ajankohtaiset ekumeeniset kysymykset ja teologiset tulkintamallit sekä uskontokritiikin kohtaaminen

Linkki kotisivulle: http://www.mikkelinhiippakunta.fi/
Toteuttaja: Mikkelin hiippakunta