PT4 Kirkon usko, tunnustus ja ekumenia

Takaisin

(6 op)

Koulutusrakenne: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: pastoraalitutkinto
Kohderyhmä: papit
Aika ja paikka: 1. lähijakso 30.-31.10.2019 Tampere, 2. lähijakso 24.-26.3.2020 Parinpellon leirikeskus, Hollola
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.5.2019
Osaamistavoitteet: Osallistuja

– vahvistuu kristillisen uskon ekumeenisen sisällön tuntemisessa, jäsentämisessä ja siihen sitoutumisessa

– tuntee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjojen teologiaa ja kykenee hyödyntämään sitä pappisvirassa toimiessaan

– prosessoi kirkon uskoa suhteessa papin työhön erilaisissa kulttuurikonteksteissa

– kykenee toimimaan kirkon uskon tulkitsijana ja välittäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

– saa valmiuksia ajankohtaisten uskonnollisten ja maailmankatsomuksellisten kysymysten kohtaamiseen sekä ekumeeniseen yhteistyöhön

Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 1. lähijaksolla majoitus-, ruokailu- ja matkakustannukset Tampereella ja 2. lähijaksolla 200 € (sis. täysihoidon)
Täysihoito: 2. lähijaksolla on
Muut kustannukset: Matkakustannukset molemmissa jaksoissa, lisäksi 1. lähijakson majoitus- ja ruokailukustannukset
Kustannusten lisätieto: 1. lähijaksolla majoitus (varattava itse) ja ruokailut omakustanteisesti.
Tiedustelut: Hanne von Weissenberg ja Mikko Sulander hanne.vonweissenberg@evl.fi; mikko.sulander@evl.fi
Linkki kotisivulle: http://www.tampereenhiippakunta.fi
Toteuttaja: Tampereen hiippakunta