PT4 Kirkon usko, tunnustus ja ekumenia

Takaisin

(6 op)

Koulutusrakenne: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: pastoraalitutkinto
Kohderyhmä: papit
Aika ja paikka: 1. jakso 27.-28.8.2020, 2. jakso 23.-25.11.2020, Kuopion tuomiokapituli, Kuninkaankatu 22 A, 70100 Kuopio
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2019
Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.fi/reg/PT_10_Tyoyhteiso_ja_hallinto_9636
Osaamistavoitteet: Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija

– vahvistuu kristillisen uskon ekumeenisen sisällön tuntemisessa, jäsentämisessä ja siihen sitoutumisessa

– tuntee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjojen teologiaa ja kykenee hyödyntämään sitä pappisvirassa toimiessaan

– prosessoi kirkon uskoa suhteessa papin työhön erilaisissa kulttuurikonteksteissa

– kykenee toimimaan kirkon uskon tulkitsijana ja välittäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

– saa valmiuksia ajankohtaisten uskonnollisten ja maailmankatsomuksellisten kysymysten kohtaamiseen sekä ekumeeniseen yhteistyöhön

Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 40€ /jakso
Kustannusten lisätieto: Osallistumisen voi perua kuluitta viikkoa ennen tapahtumaa. Mikäli peruutusta ei tehdä, tuomiokapituli veloittaa osallistumismaksun ja mahdolliset muut kulut. Lääkärintodistuksella todennetuissa sairaustapauksissa kuluja ei peritä.
Tiedustelut: Hiippakuntasihteeri Juha Antikainen juha.antikainen@evl.fi 044 7050 612
Lisätietoja: Opintokokonaisuuden keskeisen sisällön muodostavat:

– pappisvirassa toimittaessa kohdattavat kristinuskon sisältökysymykset

– tunnustuskirjojen syntyhistoria ja teologiset pääpiirteet

– ajankohtaiset ekumeeniset kysymykset ja teologiset tulkintamallit sekä uskontokritiikin kohtaaminen

Linkki kotisivulle: http://www.kuopionhiippakunta.fi
Toteuttaja: Kuopion hiippakunta