PT4 Kirkon usko, tunnustus ja ekumenia Mikkeli, Kuopio

Takaisin

(6 op)

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Pastoraalitutkinto
Tehtäväalue: Raamatun tulkinta ja käyttö, Jumalanpalveluselämä ja julistus, Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys, Spiritualiteetti
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 1. jakso 7.-9.9.2022, 2. jakso 10.-11.11.2022 Partaharjukeskus, Pieksämäki
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija
– vahvistuu kristillisen uskon ekumeenisen sisällön tuntemisessa, jäsentämisessä ja siihen sitoutumisessa
– tuntee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjojen teologiaa ja kykenee hyödyntämään sitä pappisvirassa toimiessaan
– prosessoi kirkon uskoa suhteessa papin työhön erilaisissa kulttuurikonteksteissa
– kykenee toimimaan kirkon uskon tulkitsijana ja välittäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
– saa valmiuksia ajankohtaisten uskonnollisten ja maailmankatsomuksellisten kysymysten kohtaamiseen sekä ekumeeniseen yhteistyöhön
Lisätietoja: ​Opintokokonaisuuden keskeisen sisällön muodostavat:
– pappisvirassa toimittaessa kohdattavat kristinuskon sisältökysymykset
– tunnustuskirjojen syntyhistoria ja teologiset pääpiirteet
– ajankohtaiset ekumeeniset kysymykset ja teologiset tulkintamallit sekä uskontokritiikin kohtaaminen
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 40 €
Täysihoito: n. 330 eur / 2hh sisältäen molemmat jaksot
Tiedustelut kustannuksista: Senja Mäkelä, senja.makela@evl.fi, 050 389 8858
Tiedustelut sisältö: Marko Marttila, marko.marttila@evl.fi, 050 368 9808, Eriikka Jankko, eriikka.jankko@evl.fi, 050 530 5310
Linkki kotisivulle: https://www.mikkelinhiippakunta.fi/
Toteuttaja: Mikkelin hiippakunta
Yhteistyökumppanit: Kuopion hiippakunta