PT4 Kirkon usko, tunnustus ja ekumenia

Takaisin

(6 op)

Opintokokonaisuuden keskeisen sisällön muodostavat:

  • pappisvirassa toimittaessa kohdattavat kristinuskon sisältökysymykset
  • tunnustuskirjojen syntyhistoria ja teologiset pääpiirteet
  • ajankohtaiset ekumeeniset kysymykset ja teologiset tulkintamallit sekä uskontokritiikin kohtaaminen​

Opintojakso sisältää kaksi lähijaksoa sekä etukäteis- ja väliajan tehtäviä.

Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Pastoraalitutkinto
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 1. jakso 26.-27.8.2021, 2. jakso 29.11.-1.12.2021, Kuopion tuomiokapituli, Kuninkaankatu 22 A, Kuopio
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Pastoraalitutkinto suoritetaan hiippakuntadekaanin kanssa laaditun henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti (HOPS).
Osaamistavoitteet: Osallistuja

  • vahvistuu kristillisen uskon ekumeenisen sisällön tuntemisessa, jäsentämisessä ja siihen sitoutumisessa
  •  tuntee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjojen teologiaa ja kykenee hyödyntämään sitä pappisvirassa toimiessaan
  •  prosessoi kirkon uskoa suhteessa papin työhön erilaisissa kulttuurikonteksteissa
  •  kykenee toimimaan kirkon uskon tulkitsijana ja välittäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
  •  saa valmiuksia ajankohtaisten uskonnollisten ja maailmankatsomuksellisten kysymysten kohtaamiseen sekä ekumeeniseen yhteistyöhön​

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 40,00 €/jakso
Täysihoito:
Tiedustelut kustannuksista: Marjaana Hartikainen, marjaana.hartikainen@evl.fi, 044 7050 606
Tiedustelut sisältö: Anna Väätäinen, anna.vaatainen@evl.fi, 044 7050 612
Linkki kotisivulle: https://www.kuopionhiippakunta.fi/
Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/pastoraalitutkinto
Toteuttaja: Kuopion hiippakunta