PT4 Kirkon usko, tunnustus ja ekumenia

Takaisin

(6 op)

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Pastoraalitutkinto
Tehtäväalue: Spiritualiteetti, Jumalanpalveluselämä ja julistus, Raamatun tulkinta ja käyttö, Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 25.-27.4.2022 ja 31.10.-1.11.2022
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija

– vahvistuu kristillisen uskon ekumeenisen sisällön tuntemisessa, jäsentämisessä ja siihen sitoutumisessa

– tuntee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjojen teologiaa ja kykenee hyödyntämään sitä pappisvirassa toimiessaan

– prosessoi kirkon uskoa suhteessa papin työhön erilaisissa kulttuurikonteksteissa

– kykenee toimimaan kirkon uskon tulkitsijana ja välittäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

– saa valmiuksia ajankohtaisten uskonnollisten ja maailmankatsomuksellisten kysymysten kohtaamiseen sekä ekumeeniseen yhteistyöhön

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: ei ole
Täysihoito: ei ole
Muut kustannukset: Ruokailumaksu 25 euroa/lähijaksopäivä, yhteensä 125 euroa.
Kustannusten lisätiedot: Osallistuja huolehtii itse majoituksen.
Tiedustelut kustannuksista: saija.kronqvist@evl.fi
Tiedustelut sisältö: Hiippakuntasihteerit Saija Kronqvist ja Matti Laurila, saija.kronqvist@evl.fi, matti.laurila@evl.fi
Toteuttaja: Oulun hiippakunta