PT4 Kirkon usko, tunnustus ja ekumenia

Takaisin

(6 op)

Papin toiminta – ihmisten kohtaaminen, tilaan asettuminen, kastekynttilän sytyttäminen, hiekkaristin piirtäminen arkun kannelle, seurakuntayhteyden rakentaminen, paikallisissa yhteisöissä toimiminen – on teologiaa.

Tämän opintokokonaisuuden tarkoituksena on vahvistaa papin kykyä teologiseen reflektioon, jossa yhdistyvät papin työssä jatkuvasti läsnäolevat käytännöllinen, teologis-opillinen ja hengellinen ulottuvuus. Teologinen reflektio oppimisen prosessina yhdistää elämän ja kokemuksen sekä teologian suuret kertomukset, teemat ja traditiot. Teologia näkyy ajattelussa ja toiminnassa.

Pastoraalitutkinto on papin työuran alkuvaiheeseen sijoittuva tutkinto, joka syventää ja laajentaa osaamista papin työssä. Se sijoittuu Suomen tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksessä (FiNQF) tasolle 6.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Pastoraalitutkinto, Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Usko ja spiritualiteetti, Jumalanpalveluselämä ja julistus, Lähetys, uskontodialogi sekä kulttuurien ja uskontojen moninaisuus
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 8.-9.9.2025 (1. intensiivijakso) ja 17.-19.11.2025 (2. intensiivijakso) Turussa
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: Osallistuja

  • ymmärtää kristillisen uskon ekumeenisen luonteen
  • osaa hyödyntää työssään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjojen teologiaa 
  • osaa soveltaa kirkon uskoa eri konteksteissa 
  • osaa tulkita ymmärrettävästi kirkon uskoa vuorovaikutustilanteissa 
  • osaa arvioida ajankohtaisia uskonnollisia ja maailmankatsomuksellisia trendejä 
  • osaa tunnistaa oman asenteensa vaikutuksen ekumeeniseen yhteistyöhön
Lisätietoja: Sisältö

  • pappisvirassa kohdattavat kristinuskon sisältökysymykset ja ajankohtaiset teemat
  • tunnustuskirjojen syntyhistoria ja teologiset pääpiirteet
  • ajankohtaiset ekumeeniset kysymykset ja teologiset tulkintamallit
  • ajankohtaisen uushenkisyyden ja -hengellisyyden sekä uskontokritiikin kohtaaminen
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 160 € Osallistumismaksu sisältää lähijaksojen tulokahvit, lounaat ja iltapäiväkahvit kurssin aikana.
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Kustannusten lisätiedot: Osallistuja vastaa itse matka- ja majoituskustannuksista. Majoitusta ei järjestetä hiippakunnan toimesta.
Tiedustelut kustannuksista: timo.helenius@evl.fi
Tiedustelut sisältö: timo.helenius@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://www.arkkihiippakunta.fi/
Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/pastoraalitutkinto
Toteuttaja: Turun arkkihiippakunta
Yhteistyökumppanit: Helsingin hiippakunta & Espoon hiippakunta
Arkistointitunnus: KK20240426120128KO001714