PT5 Spiritualiteetti ja jumalanpalveluselämä

Takaisin

(4 op)

Koulutustyyppi: Pastoraalitutkinto
Tehtäväalue: Jumalanpalveluselämä ja julistus, Spiritualiteetti
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: A-suoritus: 1. ryhmä 24.-28.1., 2. ryhmä 14.-18.2. tai 3. ryhmä 5.-9.9.2022, Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautuminen päättynyt, voit tiedustella jonotuspaikkoja ulla.pyykko@evl.fi
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja
– kasvaa kirkon hengellisen elämän tuntemisessa ja saa tukea omaan hengelliseen elämäänsä
– sisäistää jumalanpalveluksen ja kirkkovuoden luonteen
– osaa valmistella jumalanpalveluksia sisältölähtöisesti ja paikalliset olot huomioon ottaen
– kehittyy saarnaajana ja hengellisen puheen pitäjänä
– syventää näkemystään kirkollisista toimituksista ja harjaantuu niiden toimittamisessa
– syventää virsikirjan, Kirkollisten toimitusten kirjan, Evankeliumikirjan ja Jumalanpalvelusten kirjan tuntemustaan ja luontevaa käyttöä työssään
– harjaantuu kirkkolaulun taidossa
Lisätietoja: Lähivaihtoehdon (A) mukaisessa suoritustavassa opiskelija laatii orientoivat etukäteistehtävät, perehtyy aiheen mukaiseen kirjallisuuteen ja osallistuu viisipäiväiseen lähijaksoon.

Etävaihtoehdon (B) mukaisessa suorituksessa opiskelija tenttii tai referoi liturgiaan ja spiritaliteettiin liittyvää kirjallisuutta n. 800 sivua, toteuttaa oman seurakunnan jumalanpalveluselämään liittyvän kehittämishankkeen sekä pohtii kouluttajan kanssa tapaansa johtaa messua ja kirkollisia toimituksia.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 60 € (A) tai 80 € (B)
Täysihoito: 383 €
Muut kustannukset: Pelkkä ateriapaketti 74 €
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: juhani.holma@evl.fi tai 0503268259
Linkki kotisivulle: https://evl.fi/koulutuskeskus
Aineistoa: https://evl.fi/pastoraali
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus