PT6 Diakonia, missio ja globaali vastuu

Takaisin

(5 op)

​Uudistunut pastoraalitutkinnon toteutussuunnitelma otetaan käyttöön 1.1.2023. Opintokokonaisuuksien osaamistavoitteet ja sisällöt on päivitetty. Opintokokonaisuksilla on yksi toteutusmuoto. Lähtökohtana on, että kaikki suorittavat opintokokonaisuuden sen mukaisena. Aiemmista A- ja B-vaihtoehtoisista toteutusmuodoista on luovuttu.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Pastoraalitutkinto
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: I ryhmä 26.1. Teams, 7.3. Teams, 17.-19.4.2023 Kirkon koulutuskeskus, II ryhmä 14.2. Teams, 30.3. Teams, 8.-10.5.2023 Kirkon koulutuskeskus, III ryhmä 5.9. Teams, 5.10. Teams, 29.11.-1.12.2023 Kirkon koulutuskeskus
Ilmoittautuminen viimeistään: 30.11.2022
Sähköposti-ilmoittautuminen: Kaikissa ryhmissä tilaa, ilmoittaudu ulla.pyykko@evl.fi
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja:

  • tuntee diakonisen ja missionaarisen kirkon periaatteita ja toimintakäytäntöjä sekä osaa toimia niiden mukaisesti omassa kontekstissaan
  • osaa tunnistaa ja kohdata haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia ja apua tarvitsevia ihmisiä sekä toimia yhdessä heidän kanssaan
  • osaa rohkaista seurakuntalaisia kantamaan vastuuta lähimmäisistä ja yhteisistä asioista
  • hahmottaa toimintansa osana maailmanlaajaa kristillistä kirkkoa ja luomakuntaa
Lisätietoja: ​Sisältö:

  • Diakoninen ja missionaarinen seurakunta ja papin identiteetti
  • Diakonian toteutuminen muuttuvissa toimintaympäristöissä
  • Saavutettavuus työn tekemisen asenteena
  • Lähetystyön ja kirkon kansainvälisen diakonian organisoituminen
  • Uskontodialogi moniuskontoituvassa toimintaympäristössä
  • Globaali ja ekologinen vastuu luomakunnassa

Koulutus toteutetaan kahtena verkkokoulutuspäivänä Teamsissa ja kolmen päivän lähikoulutusjaksona. Koulutukseen sisältyy erilaisia oppimistehtäviä: orientaatiotehtäviä sekä koulutuspäivien välillä suoritettavia tehtäviä.
Mikäli tutkinnon suorittajan HOPS:iin on ennen 31.5.2022 kirjattu PT6 opintokokonaisuuden suoritustavaksi aiemman käytännön mukainen B-vaihtoehto, se otetaan huomioon.
Mikäli opintokokonaisuuden suorittamistavaksi on sovittu osaamisperusteinen yksilöllistäminen (vain erityisissä poikkeustapauksissa), yksityiskohdista sovitaan vastaavan kouluttajan kanssa.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: lähivaihtoehto 75 €/koko koulutus, yksilöllistäminen 100 €
Täysihoito: 214 €/lähijakso
Kustannusten lisätiedot: Pelkkä ateriapaketti 47 €/lähijakso
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: Helena Tuominen, helena.tuominen@evl.fi, 050 3427031
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus