PT7 Viestintä ja vuorovaikutus

Takaisin

(3 op)

Uudistunut pastoraalitutkinnon toteutussuunnitelma otetaan käyttöön 1.1.2023. Opintokokonaisuuksien osaamistavoitteet ja sisällöt on päivitetty. Opintokokonaisuksilla on yksi toteutusmuoto. Lähtökohtana on, että kaikki suorittavat opintokokonaisuuden sen mukaisena. Aiemmista A- ja B-vaihtoehtoisista toteutusmuodoista on luovuttu.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Pastoraalitutkinto
Tehtäväalue: Verkko-osaaminen, vuorovaikutus ja viestintä
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 1. ryhmä 9.-11.1., 2. ryhmä 29.-31.3. ja 3. ryhmä 31.5.-2.6.2023, Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 30.11.2022
Sähköposti-ilmoittautuminen: Kaikki ryhmät ovat täynnä mutta voit ilmoittautua jonoon ulla.pyykko@evl.fi
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • tuntee viestinnän peruslainalaisuudet
  • hahmottaa roolinsa ja vastuunsa kirkon viestijänä
  • osaa kehittää itseään viestijänä
  • osaa tunnistaa tilanteen ja kohderyhmän vaatimukset viestinnälle ja vuorovaikutukselle
  • kehittää erilaisten sosiaalisten tilanteiden edellyttämiä vuorovaikutustaitoja.
Lisätietoja: ​Sisältö:

  • Viestiminen kirkon arvopohjasta käsin moniäänisessä toimintaympäristössä. Viestinnän moniäänisyys. Kirkon viestintäohjelma.
  • Viestinnän keinojen, kanavien ja äänensävyn valitseminen kohderyhmän mukaan.
  • Vuorovaikutus: sanallisen ja sanattoman viestinnän ero ja merkitys ja oman vuorovaikutuksen kehittäminen.
  • Äänenkäyttö.

Opintokokonaisuuteen sisältyy orientoivia oppimistehtäviä ennen lähijaksoa, 3 päivän lähijakso sekä kokoava oppimistehtävä lähijakson jälkeen. Tarkempi kuvaus opintokokonaisuuden sisällöistä ja painotuksista on luettavissa pastoraalitutkinnon toteutussuunnitelmasta.Mikäli HOPS:ssa on ehdotettu osaamisperusteista yksilöllistämistä (vain erityisissä poikkeustapauksissa), yksityiskohdista sovitaan vastaavan kouluttajan kanssa.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: lähikoulutus 60 €, yksilöllistäminen 60 €
Täysihoito: 214 €
Kustannusten lisätiedot: Pelkkä ateriapaketti 47 €
Tiedustelut kustannuksista: Kurssisihteeri ulla.pyykko@evl.fi, p. 040 1425 176
Tiedustelut sisältö: Viestintäjohtaja Eeva-Kaisa Heikura, eeva-kaisa.heikura@evl.fi p. 040 688 1421
Aineistoa: https://evl.fi/pastoraali
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus
Yhteistyökumppanit: Kirkon viestintä