Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät ja muut vammaistyön menetelmät

Takaisin

(5 op)

​​Syvennä osaamistasi vammaistyöstä! Tässä avoimen amk:n opintojaksossa perehdytään mm. vaihtoehtoisiin kommunikaatiomenetelmiin sekä hyvinvointiteknologian ja älyteknologian sovelluksiin vammaistyössä.

Opintojakso kuuluu sosiaali- ja terveysalan koulutusten loppuvaiheen opintoihin ja se soveltuu sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille sekä moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa toimiville ammattilaisille. Opiskelijalla on hyvä olla sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmiin, käytäntöihin ja yhteistyöverkostoihin liittyvää tietoa ja tuntemusta ennen ao. opintojen suorittamista.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Verkko-osaaminen, vuorovaikutus ja viestintä
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Lastenohjaajat
Aika ja paikka: Kevät 2022
Ilmoittautuminen viimeistään: 17.12.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 17.12. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija
– tuntee vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät
– tunnistaa hyvinvointiteknologian ja älyteknologian osa-alueita ja niiden sovellusten hyödyntämisen mahdollisuuksia vammaispalveluissa
– osaa käyttää yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja voimavaroja vahvistavia työskentelytapoja asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa tehtävässä työssä
– osaa soveltaa luovia ja toiminnallisia menetelmiä asiakastyössä
Lisätietoja: ​Ydinsisällöt – vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät
– hyvinvointiteknologian ja älyteknologian sovellukset vammaistyössä
– yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja voimavaroja vahvistavat työskentelytavat
– luovat ja toiminnalliset menetelmät

Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.

Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät ja muut vammaistyön menetelmät on osa Vammaistyö sosiaalialalla -opintokokonaisuutta. Tutustu koko osaamiskokonaisuuten, mikäli olet kiinnostunut myös vammaistyön moninaisuudesta sekä vammaispolitiikasta ja palveluohjauksesta.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu