Pyhiinvaelluskoulutus

Takaisin

(5 op)

​​Hiljaisuuden Ystävien, Pyhiinvaelluskeskuksen ja Tampereen seurakuntayhtymän kanssa toteutettava Pyhiinvaelluskoulutus tarjoaa mahdollisuuden opiskella pyhiinvaeltamista kristillisen spiritualiteetin harjoittamisen muotona ja kulttuurisena ilmiönä. Koulutus tuottaa uudenlaista osaamista muun muassa yhteiskunnallisessa työssä, diakoniassa, sielunhoidossa, jumalanpalveluselämässä, kasvatuksen alalla sekä luovan alan ja hyvinvoinnin parissa. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden soveltaa pyhiinvaellusta menetelmänä eri kohderyhmien kanssa tehtävässä työssä. Pyhiinvaellus kytkee yhteen ruumiin ja mielen hyvinvoinnin, kristillisen spiritualiteetin ja ekologisen ajattelun. Koulutus soveltuu monien eri alojen ihmisille.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Spiritualiteetti, Kestävä kehitys ja ympäristö
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Lastenohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Muut
Aika ja paikka: Orientaatiopäivä 9.3.2023 klo 17.30-20.30 (etätapaaminen), lähijaksot 21.-23.4.2023 ja 27.-29.10.2023 Turun kristillinen opisto, Lustokatu 7, Turku.
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • ymmärtää pyhiinvaellusta kokonaisvaltaisena ilmiönä,
  • osaa tarkastella kristillisen spiritualiteetin yhteyksiä luonto- ja kulttuuriympäristöihin sekä kehollisuuteen ja liikkeellä olemiseen,
  • osaa suunnitella ja ohjata pyhiinvaelluksia sekä niihin liittyviä hartauksia ja harjoituksia sekä soveltaa pyhiinvaellusta menetelmänä.

Lisätietoja: ​Koulutus koostuu kahdesta lähijaksosta sekä etäkokoontumisista ja omasta oppimistehtävästä.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 800€ tai jäsenalennushinta 770€ Hiljaisuuden Ystävien jäsenille ja yhteisöjäsenten työntekijöille.
Täysihoito: Sisältyy osallistumismaksuun
Kustannusten lisätiedot: Laskutetaan tarvittaessa kahdessa erässä.
Tiedustelut kustannuksista: annakaisa.siltanen@tk-opisto.fi
Tiedustelut sisältö: toimisto@hiljaisuudenystavat.fi, Susanna Erätuli +358 50 050 0520, Annastiina Papinaho, annastiina.papinaho@evl.fi, 040 688 1632 (koulutuksen sisältö).
Linkki kotisivulle: https://www.hiljaisuudenystavat.fi
Aineistoa: http://www.pyhiinvaellussuomi.fi
Toteuttaja: Turun kristillinen opisto
Yhteistyökumppanit: Hiljaisuuden Ystävät, Pyhiinvaelluskeskus, Tampereen seurakuntayhtymä