Raamattu ja identiteetti

Takaisin

(5 op)
EK/M Muu valinnainen moduuli, KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutuksen valinnainen moduuli , KTEL/V Kv. työn erityiskoulutus ulkomaan henkilöstölle, valinnainen moduuli, REK/V Raamattuteologisen erityiskoulutuksen valinnainen moduuli
Koulutus peruutettu

Koulutus soveltuu kaikille kirkon työntekijöille (muille kuin teologeille), jotka käyttävät Raamattua työssään ja haluavat päivittää Raamattuun, sen tutkimukseen ja tulkintaan liittyvää osaamistaan. Tutustumme valikoitujen esimerkkien valossa Raamatun keskeiseen sisältöön, suuriin linjoihin, tekstien luonteeseen ja syntytaustaan, keskustelemme Raamatun tutkimuksen ja tulkinnan moninaisuudesta, opimme näkemään Raamatun syntyaikojen historiallisen taustan merkityksen tekstien tulkinnalle, pohdimme nykyajan esiin nostamia haasteita tekstien tulkinnalle ja etsimme eväitä myös hankalien Raamattua koskevien kysymysten työstämiselle. Koulutus painottuu teologisiin sisältöihin ja tulkintakysymyksiin, ei yksittäisiin konkreettisiin raamatunkäyttömenetelmiin.

Koulutusrakenne: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Raamatun tulkinta ja käyttö
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, kanttorit, lastenohjaajat, lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, nuorisotyönohjaajat, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 1. jakso 18.-20.5. ja 2. jakso 2.-4.12., Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutus peruutettu
Osaamistavoitteet: Osallistuja

– tuntee Raamatun sisällön ja sen syntyhistorian päälinjat,

– tuntee joitakin Raamatun tutkimuksen ja tulkinnan keskeisimpiä päälinjoja,

– jäsentää omaa raamattunäkemystään ja

– osaa käyttää Raamattua työssään monipuolisesti yhdessä työtovereiden ja seurakuntalaisten kanssa.

Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 150 €/jakso
Täysihoito: 218 €/jakso
Muut kustannukset: matkat
Kustannusten lisätieto: Ateriapaketti ei-majoittuville 69 €/jakso.

Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.

Tiedustelut: Mika Aspinen mika.aspinen@evl.fi 050 5446048
Lisätietoja: Koulutukseen kuuluu kaksi lähijaksoa Järvenpäässä sekä niiden välinen etätyöskentelyjakso. Lähijaksoilla luodaan kokonaiskuvaa Raamatun suuriin linjoihin analysoimalla valikoituja Vanhan ja Uuden testamentin tekstejä, etätyöskentelyjaksolla luetaan Raamattua ja muuta erikseen sovittavaa kirjallisuutta sekä laaditaan kehittämistehtävä, johon liittyy aineistoanalyysi ja aineiston suunnittelu johonkin omaan työtehtävään liittyvään raamatunkäyttötilanteeseen. Koulutuksen tukena käytetään verkko-oppimisalustaa.

Koulutus on kolmen kirkon erityiskoulutuksen valinnainen moduuli: KEK, KTEL ja REK. Sen voi sopien liittää myös seuraavien erityiskoulutusten valinnaiseksi moduuliksi (EK/M): DEK, JEK, KTE, MEK ja YTEK. Tästä tulee sopia edellä mainittujen erityiskoulutusten vastuukouluttajien kanssa.

Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.

Linkki kotisivulle: http://evl.fi/erityiskoulutukset
https://evl.fi/erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus