Raamattu ja identiteetti 2021

Takaisin

(5 op)
KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutus, valinnainen moduuli EK/M Muu erityiskoulutuksen valinnainen moduuli
Etsitkö uutta näkemystä ja intoa Raamatun käyttöön seurakuntatyössä? Koulutus soveltuu kaikille kirkon työntekijöille (muille kuin teologeille), jotka käyttävät Raamattua työssään ja haluavat päivittää Raamattuun, sen tutkimukseen ja tulkintaan liittyvää osaamistaan. Tutustumme valikoitujen esimerkkien valossa Raamatun keskeiseen sisältöön, suuriin linjoihin, tekstien luonteeseen ja syntytaustaan, keskustelemme Raamatun tutkimuksen ja tulkinnan moninaisuudesta, opimme näkemään Raamatun syntyaikojen historiallisen taustan merkityksen tekstien tulkinnalle, pohdimme nykyajan esiin nostamia haasteita tekstien tulkinnalle ja etsimme eväitä myös hankalien Raamattua koskevien kysymysten työstämiselle. Koulutus painottuu teologisiin sisältöihin ja tulkintakysymyksiin, ei yksittäisiin konkreettisiin raamatunkäyttömenetelmiin.

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Raamatun tulkinta ja käyttö
Kohderyhmä: Nuorisotyönohjaajat, Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 10.-12.5. ja 24.-26.11.2021, Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: Osallistujatuntee Raamatun sisällön ja sen syntyhistorian päälinjat,tuntee joitakin Raamatun tutkimuksen ja tulkinnan keskeisimpiä päälinjoja,jäsentää omaa raamattunäkemystäänosaa käyttää Raamattua työssään monipuolisesti yhdessä työtovereiden ja seurakuntalaisten kanssa
Lisätietoja: Koulutukseen kuuluu kaksi lähijaksoa Järvenpäässä sekä niiden välinen etätyöskentelyjakso. Lähijaksoilla luodaan kokonaiskuvaa Raamatun suuriin linjoihin analysoimalla valikoituja Vanhan ja Uuden testamentin tekstejä, etätyöskentelyjaksolla luetaan Raamattua ja muuta erikseen sovittavaa kirjallisuutta sekä laaditaan kehittämistehtävä, johon liittyy aineistoanalyysi ja aineiston suunnittelu johonkin omaan työtehtävään liittyvään raamatunkäyttötilanteeseen.Koulutus on kolmen kirkon erityiskoulutuksen valinnainen moduuli: KEK, KTEL ja REK. Sen voi sopien liittää myös seuraavien erityiskoulutusten valinnaiseksi moduuliksi (EK/M): DEK, JEK, KTE, MEK ja YTEK. Tästä tulee sopia edellä mainittujen erityiskoulutusten vastuukouluttajien kanssa. Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 300 €/koko koulutus
Täysihoito: 188 €/jakso
Muut kustannukset: matkat
Kustannusten lisätiedot: Ateriapaketti ei-majoittuville 42 €/jakso
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: mika.aspinen@evl.fi
Aineistoa: https://evl.fi/erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus