Raamatun monimuoto-opiskelu

Takaisin

(15 op)

​​Sinulla ei ehkä ole mahdollisuutta osallistua pitkiin raamattukoulutuksiin, mutta haluaisit tuntea Raamatun paremmin. Raamatun monimuoto-opiskelu on ainutlaatuinen mahdollisuus lukea koko Raamattu läpi ohjatusti vuoden aikana. Opiskelun edetessä hahmotetaan kokonaiskuva Raamatusta.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Raamatun tulkinta ja käyttö
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Kirkonpalvelustyö (suntiot ja vahtimestarit), Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Lastenohjaajat
Aika ja paikka: 19.8. tai 16.9. ja 13.-14.10.2023, lisäksi yhteensä 4 lähijaksoa v 2024 (12.-13.1., 8.-9.3., 17.-18.5 ja 10.8. 2024), Helsingin Raamattukoulu, Helsinki
Ilmoittautuminen viimeistään: 1.8.2023
Sähköposti-ilmoittautuminen: toimisto@helsinginraamattukoulu.fi
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja tuntee Raamatun kirjojen synnyn, sanoman ja syntyprosessin historian, osaa prosessoida henkilökohtaisesti Raamatun kokonaisuutta omaksi käsityksekseen, osaa käyttää monipuolisesti Raamattua seurakunnan työssä, erilaisissa ryhmissä, tilaisuuksissa ja eri ikäryhmien parissa sekä osaa keskustella Raamatusta myös muihin näkemyksiin sitoutuneiden kanssa.
Lisätietoja: ​Koulutus on prosessi, jonka aikana luetaan läpi koko Raamattu. Koulutus soveltuu eri-ikäisille, erilaisen kokemus- ja koulutustaustan omaaville ihmisille. Koulutus tukee erinomaisesti myös seurakuntien tehtävissä toimivia työntekijöitä ja seurakuntalaisia. Koulutus koostuu lähi- ja etäjaksoista. Koulutukseen kuuluu etätehtäviä, joiden tavoitteena on sisäistää omaa Raamatun tuntemista ja jäsentää Raamatun kirjoja ja kokonaisuutta. Tehtävistä annetaan palautetta ja niitä käsitellään lähijaksoilla. Koulutukseen voi osallistua myös etäyhteyden avulla. ​
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: Koko koulutus 640 € (2 laijaksoa 2022 ja 4 lähijaksoa 2023) tai 130 €/lähijakso, sisältää opetuksen ja ruokailun, alku- ja päätösjaksot 60 €/päivä
Täysihoito: 0,00
Kustannusten lisätiedot: Kurssimaksu sisältää opetuksen ja ruokailut. Majoitus ei sisälly hintaan, hankittava itse tarvittaessa
Tiedustelut kustannuksista: Jari A. Jolkkonen, toimisto@helsinginraamattukoulu.fi, 040 512 6612
Tiedustelut sisältö: Jari A. Jolkkonen, toimisto@helsinginraamattukoulu.fi, 040 512 6612
Linkki kotisivulle: https://www.helsinginraamattukoulu.fi/
Aineistoa: https://www.helsinginraamattukoulu.fi/index.php/monimuoto-opiskelu/kurssin-sisalto
Toteuttaja: Helsingin Raamattukoulu