Reformaatio ja moderni eurooppalainen kulttuuri

Takaisin

(5 op)

​Tässä koulutuksessa tutustut 1500-luvun ​reformaatioihin kansanliikkeinä ja sen vaikutukseen, oppiin ja etiikkaan, kirkollisten rakenteiden reformaatioon sekä yhteiskuntaan. Koulutuksen painotus on luterilaiseessa reformaatiossa unohtamatta muita kirkkokuntia

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Muu
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Muut
Aika ja paikka: 30.10.-19.12.2023, verkko-opetus
Ilmoittautuminen viimeistään: 29.10.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta ovat kurssisivulla. Näet kurssin ilmoittautumisajan kurssisivun yläosasta. Ilmoittautumisajan ollessa käynnissä voit ilmoittautua kurssille Siirry ilmoittautumaan -painikkeesta.
Osaamistavoitteet:

Osallistuja

  • osaa tunnistaa reformaation perinteiden ominaispiirteitä ja niiden ilmenemistä modernissa yhteiskunnassa
  • osaa analysoida reformaation eri aspekteja
  • osaa tulkita ja ymmärtää reformaatioajan tekstejä
  • osaa hyödyntää reformaatioaikaa koskevaa kirjallisuutta tiedonhaussa.

Lisätietoja: ​Kurssilla käsitellään 1500-luvun reformaatioita eri näkökulmista, joita ovat esimerkiksi reformaatiot kansanliikkeinä, opin ja etiikan reformaatio, kirkollisten rakenteiden reformaatio sekä reformaatiot ja yhteiskunta.Kutakin aspektia käsitellään reformaation eri perinteiden kautta. Painotus on luterilaisessa reformaatiossa, mutta soveltuvin osin käsitellään myös Sveitsin reformaatiota ja reformoitua perinnettä, anglikanismia, protestanttisen reformaation muita suuntia sekä katolista reformaatiota.
Kunkin teema yhteydessä tarkastellaan myös sitä, miten reformaatioajan muutokset ovat vaikuttaneet modernin länsimaisen yhteiskunnan muotoutumiseen aina nykyaikaan asti.Koulutus on avointa yliopisto-opetusta, joka toteutetaan yhteisopetuksena teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelman kanssa. Koulutus toteutetaan verkko-opetuksena. Katso tarkempi suoritustapa kurssin tiedoista kurssisivulta.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito:
Tiedustelut kustannuksista: avoin-student@helsinki.fi
Tiedustelut sisältö: avoin-student@helsinki.fi
Linkki kotisivulle: https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/avoin-yliopisto/avoimet-opinnot-koulutusohjelmittain
Aineistoa: https://studies.helsinki.fi/opintotarjonta/cur/otm-720f8abe-0263-452e-84ce-3ad0868bbddd
Toteuttaja: Helsingin yliopisto