Restoratiivisen lähestymisen ja sovittelun peruskurssi

Takaisin

(2 op)

​​Sovinnon rakentamisen ja sovittelun perusteet vastaa yhteiskuntamme ajankohtaiseen tarpeeseen vahvistaa yhteisöjen toimijoiden ja ammattilaisten taitoja olla konfliktien ja vastakkainasettelujen sovittelijoina. Lisäksi koulutuksessa omaksutaan ja harjoitellaan restoratiivisen sovittelun ohjausta ja sanoitusta käytännön esimerkkien avulla. Opintoprosessi auttaa oppijaa reflektoimaan oman yhteisön tai työalueen sovittelun haasteita ja ratkaisuja. Koulutuksen käytyään osallistujalla on teoreettinen ymmärrys konfliktien synnystä sekä sovinnon rakentamisen ja restoratiivisen sovittelun prosesseista. Lisäksi osallistujalla on riittävä tietotaito sovitteluprosessin ohjaamisesta ja sovittelijan roolista hyödynnettäväksi osallistujan omassa yhteisössä tai ammatillisessa kontekstissa.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Työnohjaus, konsultointi, ohjaus, Diakonia ja yhteiskunta
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Johtajat / lähijohtajat, Papit, Perheneuvojat, Nuorisotyönohjaajat
Aika ja paikka: 3.-4.4., 27.-28.4., 11.5. Seurakuntien talo, Kolmas linja 22b, 00530 Helsinki
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.3.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Minimiosallistujamäärä 16, maksimi 24. Kurssilaisille ilmoitetaan kurssin toteutumisesta viimeistään 4.4.2023. Peruutuksista, jotka tehdään 7.4.2023 jälkeen, peritään 50 % kurssimaksusta.
Osaamistavoitteet: Osallistuja osaa toimia restoratiivisena sovittelijana ja edistää restoratiivisia kohtaamisia omassa yhteisössä.
Lisätietoja: ​​Koulutus on suunnattu seurakunnissa, hiippakunnissa tai muissa yhteisötyötä tekevissä organisaatioissa työskenteleville ihmisille, jotka tarvitsevat konfliktien ehkäisemiseen ja ratkaisemiseen sovittelun ja sovinnon rakentamisen taitoja.
Koulutus koostuu orientoivista ennakkotehtävistä sekä kolmesta koulutusjaksosta (kaksi kahden päivän ja yksi päivän lähijakso). Koulutuksen työskentely on osallistavaa ja yhteistoiminnallista. Ohjelman teemoja lähestytään restoratiivisten menetelmien kautta yhteisesti reflektoiden niin, että osallistujien omat teoreettiset ja ammatilliset tulokulmat ja kokemukset rikastavat oppimista ja asiantuntijuuden jakamista. Koulutus toteutuu prosessina, jossa ymmärryksen lisääntyminen tuottaa pohjaa aina seuraavan opittavan teeman omaksumiseen. Prosessiluonteen vuoksi kurssille osallistuminen edellyttää kaikille jaksoille osallistumista.
Opintojen laajuus: 5 päivää ja oppimistehtävät, yht. 40 tuntia

Sovinto-ohjelma on vuonna 2020 perustettu sovinnon tahtoa ja taitoja eteenpäin vievä ohjelma, jolla on kolme taustaorganisaatiota: Helsingin seurakuntayhtymä, Suomen Lähetysseura ja Diakonissalaitos.

Kurssin johtajana ja pääkouluttajana on Suomen Sovittelufoorumi ry:n ohjelmajohtaja, FT Maija Gellin.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 350 eur (Oikeus muutoksiin pidätetään.)
Kustannusten lisätiedot: Osallistuja maksaa itse majoitukset ja niiden varaamisen.
Tiedustelut kustannuksista: #sovinto-ohjelman yhteyspäällikkö Hanna Myllynen: hanna-karoliina.myllynen@hdl.fi
Tiedustelut sisältö: #sovinto-ohjelman yhteyspäällikkö Hanna Myllynen: hanna-karoliina.myllynen@hdl.fi
Linkki kotisivulle: https://sovinto.fi/
Toteuttaja: Diakonissalaitos
Yhteistyökumppanit: Helsingin seurakuntayhtymä ja Suomen sovittelufoorumi